Danmarks nyindvundne land – se udvidelsen af Nordhavnen

Nord for København er en historisk landvinding ved at tage form. Landfyldningen vil lægge 1.000.000 m2 nyt land til Nordhavnen, hvor to års arbejde med at ramme de spunsvægge ned, der udgør udbygningens perimeter, nu er afsluttet.

Emner : Havne