Skifergas i Danmark

58 artikler

Skifergas deler Danmark

Debatten for og imod udnyttelse af skifergas i den danske undergrund bølger frem og tilbage.
Aktuelt har franske Total opgivet sin prøveboring i Nordjylland, og der er midlertidigt sat stop for nye tilladelser til efterforskning og udvinding af skifergas frem til november 2016. Her vil Naturstyrelsen komme med en ny rapport, som bearbejder erfaringer fra udlandet med hensyn til miljømæssige konsekvenser af skifergasboringer.

Multimedia

Seneste nyheder om Skifergas i Danmark

Artikler (58)

Britisk regering i splid om skifergaseventyr

Den britiske regering vil gøre landet til et vesteuropæisk slaraffenland for skifergas. Men internt er regeringspartier og ministerier splittede om, hvor meget skifergas, der rent faktisk kan og skal udvindes.

12. maj 2013 5

Grafik: Her er fagfolkenes syn på skifergassen

IDA har spurgt en række fagfolk i de fagtekniske selskaber Energi, Miljø, RISK og STAV om, hvordan de ser på udvinding af dansk skifergas. Undersøgelsen ’Udvinding af skifergas i Danmark’ er gennemført i april 2013. 597 af 4.754 inviterede personer har deltaget.

3. maj 2013 2

Forskere: Miljøfrygt for skifergas er overdrevet

De potentielt negative konsekvenser ved skifergas bekymrer danske fagfolk, viser ny undersøgelse. Internationale forskere maner til besindighed.

3. maj 2013 11

Kronik: Skifergas sparket til hjørne – imens kan vi blive klogere

3. maj 2013 15

Fagfolk dybt splittede om skifergas i Danmark

Energi- og miljøingeniører er stærkt uenige om, hvorvidt vi skal producere skifergas, viser den første undersøgelse herhjemme.

3. maj 2013 10

På job med Texas’ borebisser: »Vi kan sagtens producere skifergas sikkert«

USA har de seneste år sat fuld fart på indvindingen af skifergas. Arnestedet er Barnett-formationen ved Fort Worth i Texas. Her er borerigge og hydraulisk frakturering lige så almindeligt som fadervor om søndagen.

17. mar 2013 12

Derfor gror kærligheden til skifergas bedre i Texas

Analyse: I Texas foregår skifergasproduktionen i dag midt i byerne, og der tjenes store penge. I Danmark er skifergas ikke et spørgsmål om teknik, men om politik, og det bremser.

15. mar 2013 12

Kom til teknologisk topmøde om dansk skifergas

Tilhængere drømmer om billig energi og milliarder af kroner til statskassen. Modstandere frygter for miljøet og en opbremsning i grøn teknologisatsning. Energiministeren tager den endelige beslutning. Kom og vær med til at diskutere, hvad vi skal vælge. (Arrangmentet er udsolgt)

15. mar 2013 9

Byråd forsinker nordjysk skifergasboring et år

Et flertal i Frederikshavns Byråd tilsidesatte embedsmændenes anbefaling om at give en landzonetilladelse til at bore efter skifergas. Politikerne vil først have en fuld VVM-undersøgelse.

27. feb 2013 6

Demonstranter mod skifergasboring går på gaden i eftermiddag

Borgerne i Frederikshavn vil i sidste øjeblik med en demonstration foran rådhuset forsøge at sikre, at der bliver gennemført en VVM-analyse i forbindelse med kommende prøveboringer efter skifergas.

27. feb 2013 3