Jernbanens nye signalsystem

215 artikler

Danmarkshistoriens største jernbaneprojekt

Ingeniøren følger løbende den landsdækkende udskiftning af de gamle fysiske togsignaler med de digitale systemer ERTMS til fjernbanen og CBTC til S-togene, som med en samlet pris på 23 milliarder kroner udgør danmarkshistoriens største jernbaneprojekt. Til gengæld forventer myndighederne, at de nye signaler vil fjerne 80 procent af de forsinkelser på fjernbanen, der skyldes signalfejl, mens forventningen er 50 procent for S-banen.

Ingeniøren har i mere end 100 artikler sat fokus på de problemer og risici, der er forbundet med at installere det nye system i tog og langs skinner landet over. Herunder, hvordan Danmark som det eneste land har valgt at udrulle det nyeste version af ERTMS, før det er færdigudviklet.

Signaludskiftningen skulle oprindeligt være afsluttet på landsplan i 2021. Men den forventede afslutning er blevet udskudt flere gange, senest helt til 2030. Projektet er samtidig blevet fordyret med flere milliarder kroner. Rigsrevisionen har kritiseret både Banedanmark og Transportministeriet for deres håndtering af sagen. Politikere og eksperter har kritiseret Banedanmark for ikke at have oplyst Folketinget tilstrækkeligt om risikoen ved det ufærdige system forud for den politiske beslutning om at udskifte landets togsignaler.

Seneste nyheder om Jernbanens nye signalsystem

Artikler (215)

Signalsystem for 24 milliarder: Skærm i førerkabine afløser lamper ved skinner

Robust radiokommunikation skal afløse de upålidelige signalledninger langs jernbanesporene. De rød-grønne lamper langs skinnerne forsvinder og bliver til skærminformationer i togets førerkabine.

11. dec 2008 16

Slidte signaler giver 12 forsinkede S-tog om dagen

4.529 gange var der fejl på signalerne på S-banen sidste år, og tendensen fortsætter i år. Banedanmark erkender, at de mange fejl er uacceptable, men tror ikke på, at antallet kan nedbringes væsentligt.

15. feb 2008

Signal-paradis udskudt til 2020

19. jan 2007

Aflyste og forsinkede tog i tusindvis frem til 2014

20.000 tog bliver hvert år fosinket af de dårlige, danske signaler. Selv om der er bevilget fire milliarder kroner til at renovering, vil signalerne give flere forsinkelser de næste syv år.

19. jan 2007

Herfra fjernstyres halvdelen af Danmarks tog

S-togenes nye kommandocentral på Kalvebod Brygge i København er fremtidssikret i 20 år

17. nov 2006 2