Jernbanens nye signalsystem

217 artikler

Danmarkshistoriens største jernbaneprojekt

Ingeniøren følger løbende den landsdækkende udskiftning af de gamle fysiske togsignaler med de digitale systemer ERTMS til fjernbanen og CBTC til S-togene, som med en samlet pris på 23 milliarder kroner udgør danmarkshistoriens største jernbaneprojekt. Til gengæld forventer myndighederne, at de nye signaler vil fjerne 80 procent af de forsinkelser på fjernbanen, der skyldes signalfejl, mens forventningen er 50 procent for S-banen.

Ingeniøren har i mere end 100 artikler sat fokus på de problemer og risici, der er forbundet med at installere det nye system i tog og langs skinner landet over. Herunder, hvordan Danmark som det eneste land har valgt at udrulle det nyeste version af ERTMS, før det er færdigudviklet.

Signaludskiftningen skulle oprindeligt være afsluttet på landsplan i 2021. Men den forventede afslutning er blevet udskudt flere gange, senest helt til 2030. Projektet er samtidig blevet fordyret med flere milliarder kroner. Rigsrevisionen har kritiseret både Banedanmark og Transportministeriet for deres håndtering af sagen. Politikere og eksperter har kritiseret Banedanmark for ikke at have oplyst Folketinget tilstrækkeligt om risikoen ved det ufærdige system forud for den politiske beslutning om at udskifte landets togsignaler.

Seneste nyheder om Jernbanens nye signalsystem

Artikler (217)

Banedanmark undlod at opkræve bøder for to års forsinkelse af nyt signalsystem

Banedanmark har ret til at opkræve bøder fra entreprenørerne oven på de store forsinkelser i den landsdækkende signaludskiftning, men har undladt at gøre det for ikke at »flytte fokus fra et konstruktivt samarbejde«, viser centrale dokumenter.

8. nov 2017 6

Pris for at gøre ét lokomotiv klar til nye signaler: Op til syv mio. kr.

Det er så dyrt at ombygge Europas tog, så de kan køre med det nye signalsystem ERTMS, at Banedanmark i januar undervurderede omkostningerne markant, viser revisionsrapport.

8. nov 2017 23

Efter Ingeniørens afsløringer: Rigsrevisionen skal igen kulegrave jernbanens nye signaler

Formanden for Statsrevisorerne vil på baggrund af Ingeniørens artikler have undersøgt de oplysninger, som Banedanmark præsenterede politikerne for, da de i 2009 vedtog at udskifte samtlige signaler langs de danske skinner for 20 mia. kr.

7. nov 2017 11

Banedanmark sagde nej til flere opfordringer om at sikre tog til halvtom Ringstedbane

Allerede for to år siden henvendte Bombardier, der leverer sikringsanlæg, sig første gang til Banedanmark med et projekt om at garantere tog på den nye jernbane fra København til Ringsted. Men både dengang og senere blev leverandøren afvist.

6. nov 2017 17

Dansk signalprojekt er kun en lille del af storstilet EU-plan

EU’s togsignalprojekt vil løbe op i 1.500 milliarder kroner. Beslutningen om et fælles system blev truffet af EU på et spinkelt grundlag, og de fleste andre lande holder igen. Danmark satser som eneste land alt på systemet.

3. nov 2017 23

Stik imod løfterne: Dansk sololøb med nye togsignaler

Danmark kommer til at stå alene med risikoen ved EU’s nye digitale signalsystem, mens andre lande holder igen. Banedanmark lovede ellers politikerne velafprøvet teknologi i det 20 milliarder kroner dyre projekt.

3. nov 2017 21

Professor forklarer Banedanmarks signal-suppedas: »If you are in trouble, then double«

Adfærdspsykologien gør, at ordsproget for store projekter som signalprogrammet for let bliver: 'If you are in trouble, then double'. Det burde snarere lyde: 'If you are in shit, then quit.'

1. nov 2017 24

Banedanmark finder det »besynderligt« at have ansvar for nye signalcomputere i togene

Banedanmark har ansvaret for, at nye computere bliver bygget ind i de danske tog – også selv om DSB, Arriva og de regionale operatører ejer togene. Det er projektdirektøren mildt sagt ikke begejstret for, og han beder DSB om at tage større ansvar.

31. okt 2017 18

Banedanmarks projektdirektør: Mørkerøde signaler for den nye jernbane

INTERVIEW: Ifølge direktøren for Banedanmarks signalprogram stod det først i år klart, at i bedste fald kun nogle få IC3-tog kan blive udstyret med nye signalcomputere, inden den nye Ringstedbane åbner.

27. okt 2017 38

Computeren kunne ikke være på toilettet - se hvordan et tog splittes ad for at give plads til nye signaler

Ingeniøren har været en tur i et ellers forladt værksted uden for Langå for at se, hvorfor det tager så lang tid at ombygge et IC3-tog med computere til Danmarks nye signalsystem.

27. okt 2017 47