Resistente bakterier

197 artikler

Den største trussel mod behandlingen af sygdomme?

Almindelige infektioner, som vi i dag kan behandle simpelt og billigt med f.eks. penicillin, risikerer fremover at blive store dræbere. Stadigt flere bakterier reagerer ikke på behandling med almindelig antibiotika, og alternative lægemidler er ikke i pipeline.

Et stort forbrug af antibiotika er skyld i, at bakterierne bliver resistente. Forbruget har i en årrække været stigende til mennesker, særligt i andre dele af verden, mens Danmark har særlige udfordringer med den medicin, som bliver givet til landets husdyr, først og fremmest de 30 millioner svin.

Landbruget bliver af eksperter beskyldt for at bruge for meget antibiotika, selv om forbruget per dyr er lavere end i de fleste andre lande. Den særlige svinevariant af MRSA-bakterien har sat fokus på landbrugets antibiotikaforbrug og de forhold, som svinene bliver opdrættet under, fordi bakterien trives i langt hovedparten af svinestaldene herhjemme. Herfra spreder den sig af veje, som ikke er kortlagt, til f.eks. plejehjem og hospitaler, hvor den kan være dødelig.

Antibiotika er dog ikke alene om at skabe resistens. Det samme gør de metaller, som har en baktiedræbende effekt, hvad enten de som zink bruges i foder eller som sølv væves ind i sportstøj.

Multimedia

Seneste nyheder om Resistente bakterier

Artikler (197)

Upræcis MRSA-test giver risiko for fejlbehandling

Test af bakteriers antibiotikaresistens overser midlertidig øget tolerance. Det kan betyde forkert behandling af patienter med MRSA-infektioner.

22. jan 2015 1

Der kæmpes på tre fronter i kampen mod resistente bakterier

Forskere fra hele verden leder med lys og lygte efter nye antibiotika. Resistensproblemerne spreder sig, men der er lovende løsningsforslag på vej. Se de tre spor, forskerne følger

17. jan 2015 2

Overrasket forsker: Fedtceller bekæmper bakterier

Immunforsvarets hvide blodlegemer er ikke alene om at bekæmpe infektioner. Fedt under huden ser ud til at holde bakterier stangen, indtil hjælpen ankommer.

8. jan 2015 1

Nyt antibiotikum dræber resistente bakterier

For første gang i mange år har forskere fundet et nyt antibiotikum, som dræber bl.a. resistente stafylokokker. Dansk overlæge er dog endnu mere begejstret for den nye produktionsmetode.

7. jan 2015 2

Forskere: Enkelte grise er staldens MRSA-bomber

En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at under ti procent af grisene i de danske stalde hele tiden bærer resistente stafylokokker i trynen og smitter resten af flokken.

30. dec 2014

Ekspertgruppe: Andre dyr skal undersøges for MRSA

To tredjedele af de danske svinebesætninger er ramt af MRSA, men andre dyr kan også være smittet af den resistente stafylokok-bakterie. Blandt andet heste bør nu undersøges, mener eksperter.

23. dec 2014 18

Eksperter: Både svin og landmænd vil bære resistente bakterier i mange år

En løsning på svinefarmenes MRSA-infektioner ligger langt ude i fremtiden, og det er urealistisk at holde medarbejderne fri af smitten, konkluderer ekspertgruppe.

23. dec 2014 5

Resistente bakterier i to tredjedele af de danske svinefarme

Fire gange så mange svinebesætninger som for bare fire år siden er inficeret med MRSA, viser en ekspertgruppes undersøgelser.

22. dec 2014 8

Svine-landmænd: Nu skærer vi ned på resistensfremmende antibiotika

via Finans.dk Særligt det resistensfremmende tetracyklin skal ud af staldene, lover ny plan, som dog får kritik for at være for uambitiøs og komme for sent.

22. dec 2014 1

Styrelse giver landmænd lov til at droppe MRSA-test

Fødevarestyrelsen accepterer, hvis svineavlere ikke ønsker at deltage i en undersøgelse af resistente MRSA-bakterier i de danske stalde. Undersøgelsen er forsinket.

10. dec 2014 13