Resistente bakterier

197 artikler

Den største trussel mod behandlingen af sygdomme?

Almindelige infektioner, som vi i dag kan behandle simpelt og billigt med f.eks. penicillin, risikerer fremover at blive store dræbere. Stadigt flere bakterier reagerer ikke på behandling med almindelig antibiotika, og alternative lægemidler er ikke i pipeline.

Et stort forbrug af antibiotika er skyld i, at bakterierne bliver resistente. Forbruget har i en årrække været stigende til mennesker, særligt i andre dele af verden, mens Danmark har særlige udfordringer med den medicin, som bliver givet til landets husdyr, først og fremmest de 30 millioner svin.

Landbruget bliver af eksperter beskyldt for at bruge for meget antibiotika, selv om forbruget per dyr er lavere end i de fleste andre lande. Den særlige svinevariant af MRSA-bakterien har sat fokus på landbrugets antibiotikaforbrug og de forhold, som svinene bliver opdrættet under, fordi bakterien trives i langt hovedparten af svinestaldene herhjemme. Herfra spreder den sig af veje, som ikke er kortlagt, til f.eks. plejehjem og hospitaler, hvor den kan være dødelig.

Antibiotika er dog ikke alene om at skabe resistens. Det samme gør de metaller, som har en baktiedræbende effekt, hvad enten de som zink bruges i foder eller som sølv væves ind i sportstøj.

Multimedia

Seneste nyheder om Resistente bakterier

Artikler (197)

DTU: Zink-opgørelse for dårligt valideret, til at vi kan stole på den

Fødevarestyrelsen kæmper stadig med at rette en ny fejl i databasen med forbruget af resistens-fremkaldende zink-medicin til smågrise. DTU vil indføre ny kvalitetssikring af data.

14. feb 2017 10

Antallet af patienter med svine-MRSA steg i 2016

Efter et fald i 2015 steg antallet af smittede sidste år. Om et par måneder ved Statens Serum Institut, om husdyrvarianten af bakterien spreder sig uden for landbrugsmiljøet.

13. feb 2017 2

Grisene bliver fravænnet efter fire uger, og så får de zink for at undgå diarré

Danmarks produktion af små 32 millioner svin foregår så intensivt, at grisene bliver fravænnet die, før de er klar til vegetabilsk føde. Konsekvensen er dårlig mave, som bl.a. zinkoxid kan kurere.

12. feb 2017 19

Forbud mod zinkmedicin til svin lurer i hele Europa

Det Europæiske Lægemiddel­agentur har foreslået helt at forbyde zinkoxid til svin. Danske landmænd efterlyser en overgangsordning.

11. feb 2017 51

Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin?

Danmark har gang i en tvivlsom udvikling, hvor jorden med gylle fra svin bliver tilført mere zink, end planterne optager. Det kan miljøet ikke leve med i længden.

9. feb 2017 26

Forkerte zink-tal blev gemt væk

Den officielle statistik over forbruget af resistensskabende zink til svin viste et stagnerende forbrug, selv om det i virkeligheden steg. Det var der bare ingen, som sagde højt.

8. feb 2017 4

Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Fra 2010 til 2015 steg forbruget af zinkmedicin, der forhindrer diarré hos danske grise, med 16 procent. Det opvejer fordelen ved, at landmændene bruger mindre antibiotika, advarer forskere.

8. feb 2017 12

MRSA-bakterier i hver anden pakke dansk svinekød

48 procent af det danske svinekød i supermarkederne indeholder resistente bakterier, viser ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, mens det kun gælder 28 procent af det udenlandske kød.

7. feb 2017 54

DTU-metode skal ramme resistente bakterier mere præcist

Antibiotikabehandling kan måske blive endnu mere personlig med DTU’s metode, som hurtigt finder resistensgenerne og den mest effektive behandling.

7. feb 2017 1

Overlæger i oprør over slækkede krav til kritisk vigtige antibiotika i svinestalde

En række ledende overlæger langer ud efter Fødevarestyrelsen for at have givet efter for landbrugets pres og gjort det lettere at benytte cefalosporiner, et særligt vigtigt antibiotikum, til grise. Fødevareminister afviser kritikken.

28. dec 2016 8