Fokusemner

3D-print vil revolutionere design og produktion

3D-print Udviklingen af nye billige og brugervenlige 3D-printere har sat gang i en bevægelse. Det gælder både hobby-folket, som har kastet sig over de nye spændende muligheder, 3D-printerne giver for kreative udfoldelser på køkkenbordet, og professionelle produktudviklere ...

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4 IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang ...

Verdens længste sænketunnel

Femern-forbindelsen Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland bliver med sine 18 kilometer verdens længste sænketunnel. Anlægsloven blev vedtaget i foråret 2015, og kontrakten med entreprenørerne blev indgået i foråret 2016 ...

Den grønlandske iskappe er et arkiv for fortidens klima

Iskerneboring i Grønland Danske forskere har stået i spidsen for flere iskerneboringer i Grønland, der har afdækket, hvordan klimaet var under sidste istid og forrige mellemistid ...

Jagten på naturens mindste byggesten

Large Hadron Collider (LHC) Large Hadron Collider ved Cern i Geneve er verdens største accelerator ...

Jagten på Grønlands undergrund

Grønlands råstoffer Grønland tager netop nu et kæmpeskridt fra jæger- og fiskersamfund og ind i et moderne, industrialiseret samfund, for i sin undergrund råder landet over gigantiske rigdomme af alt fra ædelstene og guld til olie og gas, sjældne jordartsmetaller og uran ...

Skifergas deler Danmark

Skifergas i Danmark Debatten for og imod udnyttelse af skifergas i den danske undergrund bølger frem og tilbage ...

Ingeniørens Produktpris 2014 Produktprisen er Danmarks fineste teknologipris, der hædrer teknologiske produkter med en afgørende nyhedsværdi og/eller bygger på markant teknologisk kunnen ...

Danmarks gør det selv-astronauter

Danmarks raketbyggere Tre hold kæmper om at sende en raket i rummet. To af holdene bygger raketter på Refshaleøen i København, Copenhagen Suborbitals og Raketmadsens Rumlaboratorium, der har over 1000 støttemedlemmer, der sammen med et hav af donorer sender penge til projekterne ...

Danmarkshistoriens største våbenkøb

Kampfly for milliarder Flyvevåbenets bedagede F-16 skal erstattes af Lockheed Martins F-35A Joint Strike Fighter. Partierne i forsvarsforligskredsen har i foråret 2016 valgt at købe 27 eksemplarer af kampflyet, heraf indledningsvis 21 kampfly og seks på et senere tidspunkt ...