Klima og energi

229 artikler

Er teknologi svaret på vores energi- og klimaudfordring? Eller er den problemet?

Teknologi er fundamentet for vores energiforsyning og for klimadebatten. Den skal formentlig også besvare spørgsmålene om, hvordan vi trækker mere energi ud af de eksisterende kilder. Og hvordan vi afbøder energiens skadevirkninger på klodens klima - og menneskers sundhed.

Udfordringerne er lige så massive som de resultater, vi allerede har skabt - og verden venter blot på, at ingeniører og teknikere finder de næste svar.

I dette Engineer the future-tema sætter vi fokus på fire af udfordringerne. Og vi får brug for dit bud på, hvordan vi løser dem.

Vil du vide mere om Engineer the future-bevægelsen, så kig her

Seneste nyheder om Klima og energi

Artikler (229)

Milliardregning for stormflodssikring venter københavnere

Stormflodssikring af København vil koste 3,5 mia. kr. frem mod 2030. En stor del skal betales af grundejerne.

23. maj 2017

Teknologirådet: Energiproduktion skal ikke optage danske jordarealer

Der er lagt planer for 140 procent af Danmarks areal, viser sammentælling. Men hør...det kan man jo ikke. Så må vi prioritere.

3. maj 2017 54

Energikommissionen: Lad markedskræfterne styre fremtidig energipolitik

Udfas statstøtten, og lad markedet udvikle den vedvarende energi. Sådan lyder ét af flere forslag fra Energikommisionen, som i dag fremlægger sine anbefalinger til regeringens fremtidige energipolitik.

24. apr 2017 25

Undersøgelse: Kommuner gør ikke nok mod oversvømmelser

Selv om alle kommuner har fået lavet klimatilpasningsplaner, mangler mange en plan for, hvordan de i praksis vil beskytte borgerne mod oversvømmelser.

24. apr 2017 6

Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet

I 2016 overgik ny kapacitet fra solenergi kapaciteten fra nyopført vindkraft. Ny FN-rapport viser således, at ny sol-kapacitet udgjorde 75 GW mod 54 GW ny vind-kapacitet på verdensplan.

19. apr 2017 58

Hver tredje landmølle har ingen nære naboer

En ny opgørelse viser, at hver tredje vindmølle på land ikke har beboelse i nærheden. Inden for en radius af 8 gange møllens højde har hovedparten af møllerne otte eller færre naboer.

30. mar 2017 7