Kattegatforbindelsen

22 artikler

Fast forbindelse mellem København og Aarhus

Regering satte i januar 2020 gang i en forundersøgelse af en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. En ny forbindelse, som den tidligere regering og DF blev enige om i 2018.

Socialdemokratiet har i årevis sagt, at de var positive overfor projektet. Men det har fra start været en uafklaret diskussion, hvorvidt forbindelsen skulle være til biler alene eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Forundersøgelsens delkommissorium beder politikerne om at få undersøgt, hvad der kan spares ved eksempelvis at anlægge hele eller dele af forbindelsen som tunnel - eventuelt ved at fortsætte produktionen af tunnelelementer på den fabrik, der skal opføres til byggeriet af Femernforbindelsen, når tunnellen til Tyskland er færdig.

En anden mulighed er at opføre forbindelsen mellem Samsø og Jylland som lavbro i stedet for den skråstagsbro-løsning, som man hidtil har regnet på.

Seneste nyheder om Kattegatforbindelsen

Artikler (22)

Kronik: Jernbanen skal under Kattegat

24. okt 2013 36

Vred opposition presser minister til at udlevere trafikanalyser

Analyserne af behovet for en Kattegatbro og trafikløsninger i Østjylland og hovedstadsregionen bliver alligevel udleveret i november, som oppositionspartierne har krævet.

14. okt 2013 22