Kattegatforbindelsen

22 artikler

Fast forbindelse mellem København og Aarhus

Regering satte i januar 2020 gang i en forundersøgelse af en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. En ny forbindelse, som den tidligere regering og DF blev enige om i 2018.

Socialdemokratiet har i årevis sagt, at de var positive overfor projektet. Men det har fra start været en uafklaret diskussion, hvorvidt forbindelsen skulle være til biler alene eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Forundersøgelsens delkommissorium beder politikerne om at få undersøgt, hvad der kan spares ved eksempelvis at anlægge hele eller dele af forbindelsen som tunnel - eventuelt ved at fortsætte produktionen af tunnelelementer på den fabrik, der skal opføres til byggeriet af Femernforbindelsen, når tunnellen til Tyskland er færdig.

En anden mulighed er at opføre forbindelsen mellem Samsø og Jylland som lavbro i stedet for den skråstagsbro-løsning, som man hidtil har regnet på.

Seneste nyheder om Kattegatforbindelsen

Artikler (22)

Nyt Kattegat-regnestykke bygger på misvisende tal

Den 58 milliarder kroner dyre broforbindelse over Kattegat kan tilbagebetales af bilisterne på 32 år, hvis prisen for at krydse Storebælt altså forbliver uændret. Men regeringen har i fire måneder vidst, at prisen falder med 25 procent om få år.

22. mar 2018 58

Blå blok vil bygge Kattegat-broer uden tog: Bilisterne kan betale dem på 32 år

58 milliarder kroner vil det ifølge den første overslagsberegning fra Vejdirektoratet koste at bygge to broer på hhv. 19 og 20 km fra Røsnæs på Sjælland til Hov i Jylland samt ekstra motorveje over Samsø og til Kalundborg.

22. mar 2018 148

Rapport: Nye beregninger gør Kattegatforbindelsen markant billigere

Med et lavere renteniveau og en trafikvækst, der svarer til den, som Infrastrukturkommissionen regnede med, ser en fast forbindelse over Kattegat meget mere rentabel ud. Det fremgår af en ny rapport.

25. apr 2016 50

Overoptimistiske trafikprognoser koster rådgivere milliarder

Grove overvurderinger af trafikmængden på en række infrastrukturprojekter har kostet flere rådgivningsfirmaer store erstatninger. Det er på tide, mener Bent Flyvbjerg, der blandt andet forsker i anlægsprojekters økonomi.

1. feb 2016 7

Forskellige prognoser: Trafikken i Femern-tunnel stiger langt mere end på Kattegat-bro

De økonomiske analyser af Femern-tunnelen opererer med langt højere trafikvækst end den seneste analyse af en bro over Kattegat. Forskere og kritikere undrer sig.

15. jan 2016 21

Vejdirektoratet: Derfor er trafikprognosen i Kattegat-analysen lav

Prognosen for trafikvækst i den nye analyse af en Kattegat-forbindelse er blevet kritiseret fra flere sider. Trafikvæksten i analysen ligger under prognoserne fra både Femern-forbindelsen og infrastrukturkommissionen.

22. dec 2015 8

Længe ventet Kattegat-analyse lander i november

Analysen af en fast Kattegat-forbindelse bliver efter to års forsinkelse offentliggjort om otte uger.

24. sep 2015 14

Venstre vil have principbeslutning om Kattegatbro i 2016

RETTET: Inden for et år skal det besluttes, om der skal bygges en forbindelse over Kattegat. Det melder Venstre nu ud. Socialdemokraterne håber også på beslutning i den kommende valgperiode.

23. jun 2015 24

Kattegatforbindelsen må vente: Trafikmodel er forsinket igen

Det er stadig 'fagligt uforsvarligt' at bruge Landstrafikmodellen, og derfor må transportministeren udskyde den strategiske analyse af Kattegatforbindelsen på ubestemt tid.

23. dec 2014 7

Kattegat-forkæmper: Trafikanalyse er utidig og useriøs

Selvom kapaciteten på Storebæltsforbindelsen først er opbrugt i 2050, vil der være et økonomisk grundlag for en Kattegat-bro længe før, mener Kattegatkomitéen

27. mar 2014 3