Kattegatforbindelsen

26 artikler

Fast forbindelse mellem København og Aarhus

Regering satte i januar 2020 gang i en forundersøgelse af en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. En ny forbindelse, som den tidligere regering og DF blev enige om i 2018.

Socialdemokratiet har i årevis sagt, at de var positive overfor projektet. Men det har fra start været en uafklaret diskussion, hvorvidt forbindelsen skulle være til biler alene eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Forundersøgelsens delkommissorium beder politikerne om at få undersøgt, hvad der kan spares ved eksempelvis at anlægge hele eller dele af forbindelsen som tunnel - eventuelt ved at fortsætte produktionen af tunnelelementer på den fabrik, der skal opføres til byggeriet af Femernforbindelsen, når tunnellen til Tyskland er færdig.

En anden mulighed er at opføre forbindelsen mellem Samsø og Jylland som lavbro i stedet for den skråstagsbro-løsning, som man hidtil har regnet på.

Seneste nyheder om Kattegatforbindelsen

Artikler (26)

SYNSPUNKT Kattegatforbindelsen burde være en død sild

8. jun 2022 81

Leder: Er Kattegatforbindelsen endnu et prestigeprojekt uden klar gevinst?

20. maj 2022 20

Sådan gik Kattegatforbindelsen fra klimaforbedring over klimaneutral til klimaskadelig

Vejdirektoratets beregninger omkring CO2-udledningen fra en Kattegatforbindelse har ændret sig med flere millioner ton CO2 i løbet af få år.

10. maj 2022 30

Kattegat-linjeføring lagt frem: Kræver ny jernbane gennem det halve Sjælland

Cowi sammenligner linjeføringer i en ny analyse af landanlæggene til en kommende Kattegatforbindelse. På Sjælland ser der ud til at være en klar favorit.

11. nov 2021 43

Sund & Bælt udelukker kattegatforbindelse over Sjællands Odde

Indbyggerne på Samsø må se i øjnene, at en alternativ linjeføring via odden er taget af bordet, blandt andet af hensyn til samfundsøkonomien.

19. okt 2020 72

Rapport: Billigste Kattegat-projekt med tog koster godt 100 milliarder

Cowi skitserer mulige linjeføringer til en fast Kattegatforbindelse i første del af forundersøgelsen. Den billigste løsning skærer godt 25 procent af den pris, der tidligere har været nævnt for en kombineret vej- og baneforbindelse

13. mar 2020 117

Socialdemokrater: Ny forbindelse over Kattegat kan bygges uden skattekroner

Selv om tidligere undersøgelser har vist, at en kombineret vej- og baneforbindelse over Kattegat vil kræve 52 mia. kr. i offentligt tilskud, mener transportminister Benny Engelbrecht (S), at der ikke er behov for skattekroner

20. jan 2020 112

Professor og politikere: »Vi mangler en samlet beregning af bro-projekter«

Regionale og nationale politikere efterlyser en samlet analyse af fremtidige bro-projekter. Professor i økonomi Mogens Fosgerau mener også, at det er nødvendigt med et fælles beslutningsgrundlag.

15. jan 2020 31

Ole Birk: Ny undersøgelse viser, at bilisterne alene kan betale Kattegat-bro

Hvis der findes lidt besparelser hist og pist, kan ny vejbro over Kattegat blive betalt af brugerne alene, siger transportministeren ved offentliggørelsen af ny screeningsrapport. Blå blok sætter forundersøgelse til 60 mio. kr. i gang.

21. dec 2018 52

Sådan skal Kattegatforbindelse undersøges

Transportministeren har bedt Vejdirektoratet udvide den igangværende undersøgelse af en eventuel forbindelse over Kattegat, så der også regnes på en løsning med både biler og tog.

29. jun 2018 41