Iskerneboring i Grønland

24 artikler

Den grønlandske iskappe er et arkiv for fortidens klima

Danske forskere har stået i spidsen for flere iskerneboringer i Grønland, der har afdækket, hvordan klimaet var under sidste istid og forrige mellemistid.

Willi Dansgaard viste i 1952, at andelen af vandmolekyler med oxygen-18 i nedbør afhænger af temperaturen. I Grønland falder nedbøren som sne, som år efter år ligger sig oven på hinanden. Det er muligt at følge de enkelte årlag ned gennem iskappen og derved hente mange tusinder år gammel nedbør op. Ved at måle koncentrationen af oxygen-18 får man et direkte mål for temperaturen det år, sneen faldt. Willi Dansgaard fik i midten af 1960'erne mulighed for at måle på en amerikansk udboret iskerne ved Camp Century i Grønland og kunne derved som den første rekonstruere klimaet under store del af sidste istid.

Willi Dansgaard fik efterfølgende lejlighed til selv at stå i spidsen for iskerneboringer. Efter han gik på pension i 1992 har ægteparret Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen fra Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet overtaget opgaven. Særligt de to seneste store iskerneboringer NGrip (1999-2003) og Neem (2007-2012) har givet værdifuld viden om klimaforandringer i tidligere tider og om størrelsen af den grønlandske iskappe under forrige mellemistid for mere end 125.000 år siden, hvor temperaturen var omkring fem grader varmere end i dag. Denne viden har betydning, når man skal vurdere konsekvensen af fremtidige klimaforandringer.

De danske forskere har gennem tiden udviklet boreteknikker og iskernebor, der også har fundet anvendelse ved iskerneboringer på Antarktis.

Multimedia

Seneste nyheder om Iskerneboring i Grønland

Artikler (24)

Faren er afblæst: Amerikansk base i den grønlandske indlandsis udgør ingen risiko

Efter tre års studier konkluderer Geus, at Camp Century ikke dukker frem fra isen i dette århundrede. Tværtimod bliver basen dybere og dybere begravet.

25. mar 2021 1

Amerikanske forskere vil bore gennem Indlandsisen for at bestemme stabiliteten

Til næste år begynder amerikanerne boringer fire steder i det nordlige Grønland for at bestemme indholdet af radioaktive isotoper i fundamentet under Indlandsisen med henblik på at afgøre, hvornår området sidst var isfrit.

3. aug 2020 5