Iskerneboring i Grønland

23 artikler

Den grønlandske iskappe er et arkiv for fortidens klima

Danske forskere har stået i spidsen for flere iskerneboringer i Grønland, der har afdækket, hvordan klimaet var under sidste istid og forrige mellemistid.

Willi Dansgaard viste i 1952, at andelen af vandmolekyler med oxygen-18 i nedbør afhænger af temperaturen. I Grønland falder nedbøren som sne, som år efter år ligger sig oven på hinanden. Det er muligt at følge de enkelte årlag ned gennem iskappen og derved hente mange tusinder år gammel nedbør op. Ved at måle koncentrationen af oxygen-18 får man et direkte mål for temperaturen det år, sneen faldt. Willi Dansgaard fik i midten af 1960'erne mulighed for at måle på en amerikansk udboret iskerne ved Camp Century i Grønland og kunne derved som den første rekonstruere klimaet under store del af sidste istid.

Willi Dansgaard fik efterfølgende lejlighed til selv at stå i spidsen for iskerneboringer. Efter han gik på pension i 1992 har ægteparret Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen fra Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet overtaget opgaven. Særligt de to seneste store iskerneboringer NGrip (1999-2003) og Neem (2007-2012) har givet værdifuld viden om klimaforandringer i tidligere tider og om størrelsen af den grønlandske iskappe under forrige mellemistid for mere end 125.000 år siden, hvor temperaturen var omkring fem grader varmere end i dag. Denne viden har betydning, når man skal vurdere konsekvensen af fremtidige klimaforandringer.

De danske forskere har gennem tiden udviklet boreteknikker og iskernebor, der også har fundet anvendelse ved iskerneboringer på Antarktis.

Multimedia

Seneste nyheder om Iskerneboring i Grønland

Artikler (23)

Amerikanske forskere vil bore gennem Indlandsisen for at bestemme stabiliteten

Til næste år begynder amerikanerne boringer fire steder i det nordlige Grønland for at bestemme indholdet af radioaktive isotoper i fundamentet under Indlandsisen med henblik på at afgøre, hvornår området sidst var isfrit.

3. aug 2020 5

Hård top på indlandsisen bremser isens flydning

De voldsomme forandringer, der indtrådte ved den seneste istids afslutning, har betydning for, hvordan den grønlandske indlandsis flyder i dag – og dermed for, hvor hurtigt isen smelter i et varmere klima.

5. feb 2016

Stor forskningskuppel er trukket 465 km hen over Indlandsisen

Genbrug af forskningsanlæg gør det muligt at gå i gang med en ny stor iskerneboring i Grønland til næste år.

28. maj 2015 1

Forskere er få meter fra at tage verdens dybeste vandprøve

via Politiken Lake Vostok ligger godt fire kilometer under isen på Antarktis, og snart vil russiske forskere få svar på, om den rummer hidtil ukendt liv.

23. jan 2015 6

Ny analyse afviser klimaskeptikeres tolkning af iskerneboringer

Formodningen om, at temperaturstigninger gik forud for stigninger i CO2-koncentrationer under seneste istid, er ikke rigtig, fastslår ny analyse.

1. mar 2013 7

Iskerneforskeren efter skuffende boring: »Det er lidt træls, det ikke gik så godt«

Interview: Den nyeste iskerneboring i Grønland kommer ikke til at give os hele sandheden om klimaet i den sidste mellemistid. De nederste islag er nemlig sammenblandede, så man ikke kan følge nedbøren og klimaet år for år.

1. okt 2011 1

Chok-melding: Dansk iskerneboring ubrugelig til klimaforskning

Alverdens klimaforskere har ventet med spænding på, at sidste års boring til bunden af Indlandsisen skulle afklare klimaudsving i mellemistider. Men borestedet var forkert udvalgt: De nederste lag er rodet totalt sammen på grund af varme og isflydning.

30. sep 2011 8

Dansk iskerneforskere vil lave en ny boring på Sydgrønland

Smelter store dele af den grønlandske iskappe helt bort, hvis temperaturen i Arktis stiger fem grader, eller bliver den blot tyndere? Det er det næste store spørgsmål, som iskerneforskere på Niels Bohr Institutet gerne vil afgøre med en dybdeboring i det sydlige Grønland.

24. jul 2010

Jubel i Grønland: »Vi har mudder i borehullet«

2,5 kilometer under overfladen i Grønland er der nu kommet mudder i borehullet. Dermed har iskerneforskerne nået deres mål om at udbore is fra hele den seneste mellemistid.

23. jul 2010 4

Felt-rapport fra Grønland: Varm is driller iskerneforskere og piloter

Der er fuld koncentration i ishulen i Neem-lejeren, hvor Ingeniørens udsendte er med, når forskerne trækker over to meter lange isstave op af boringen. Men den varme is skaber problemer for både forskere og piloter.

21. jul 2010 2