IC4

401 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Seneste nyheder om IC4

Artikler (401)

Rapport: Atkins klædte DSB for dårligt på til at købe eltog

Konsulentfirmaet Atkins gennemførte i 2012 en analyse af markedet for elektroniske tog for DSB, men den kritiserer revisionsfirmaet Deloitte i ny rapport.

6. okt 2014 18

Revisorer: DSB’s tidsplan for milliardindkøb er dømt til at skride

DSB’s egen tidsplan for indkøb af fremtidens eltog kommer ikke til at holde, konkluderer revisionsfirmaet Deloitte.

6. okt 2014 7

Deloitte: DSB ignorerer det politiske niveau

Revisorerne efterlyser en forklaring på, hvordan DSB’s plan for milliardindkøb hænger sammen med beslutninger i Transportministeriet og Folketinget.

3. okt 2014 5

Revisorer: DSB's viden om eltog er ufuldstændig og forældet

DSB ved for lidt om markedet for elektriske tog, men ikke desto mindre har DSB selv organisationen til at stå for indkøbene, konkluderer revisionsfirmaet Deloitte i redegørelse til staten.

3. okt 2014 17

Ministerium overvejede advokatundersøgelse af revnede IC4-aksellejer

Både eksperter og politikere kritiserede DSB's mangelfulde kommunikation om revnede aksellejer på IC4-togene. Og Transportministeriet overvejede at sætte en advokat på sagen.

2. okt 2014 7

DSB kalder mistet IC4-rabat 'fornuftig lagerførelse'

DSB gik sidste år glip af 380 millioner kroner i rabat på reservedele til IC4. Men det havde været uansvarligt at udnytte hele aftalen, fremgår det af ministersvar.

2. okt 2014 9

Enhedslisten: Hvorfor undersøge IC4, hvis vi ikke venter på konklusionen?

Regeringens støtteparti finder det uforståeligt, at transportministeren vil forhandle om DSB's nye trafikkontrakt, før politikerne kender konklusionen på en uafhængige undersøgelse af IC4-togenes fremtid.

1. okt 2014 24

Løvfald: IC4 må igen sænke farten til 140 km/t

via Ritzau - EPN DSB har opgivet at dokumentere IC4's bremseevne på glatte skinner. Togene må derfor sætte farten ned, mens bladene falder af træerne.

30. sep 2014 14

Transportminister vil alligevel forhandle om DSB uden IC4-afklaring

Minister sætter sine embedsmænd til sammen med DSB at komme med en midlertidig konklusion om IC4, som de politiske forhandlinger skal bygge på.

29. sep 2014 12

Embedsmænd retter transportminister: DSB vil stadig være solvent efter IC4-skrotning

DSB vil fortsat være en solvent virksomhed, hvis IC4-togene skrottes. Det slår Transportministeriet fast på trods af ministerens udmelding om det modsatte på et samråd.

26. sep 2014 22