IC4

400 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Seneste nyheder om IC4

Artikler (400)

DSB dropper at sende IC4-arbejde til Randers

DSB har opgivet at sende arbejde for 33 millioner kroner til togfabrikken Bombardier, efter at italienske Ansaldobreda har fået lov til at skrive softwaren til IC4-computerne.

30. nov 2009 6

Italienerne skal alligevel lappe IC4-togets fejlramte computer

DSB har opgivet tanken om at få en ekstern leverandør til IC4-togenes fejlramte computere. Ansaldobreda kan gøre arbejdet for den halve pris og er længere fremme, end vi havde troet, lyder direktørens forklaring.

9. nov 2009 16

IC4 kører langsommere end IC3

DSB har kun fået godkendt sine IC4-tog til at køre 160 kilometer i timen. Først næste år bliver IC3 indhentet.

29. jun 2009 7

Utætte IC4-tog gør lokoførere syge

Førerhusene i IC4-togene er ikke isolerede, så lokomotivførere bliver syge af træk og kulde. Og lokomotivførerne bliver stadig ikke advaret, hvis en passagerer sidder fast i yderdørene.

26. jun 2009 10

Kritik: »DSB oversælger konsekvent alle nyheder om IC4-togene«

Enhedslistens Per Clausen kalder det beskæmmende, at transportminister Lars Barfoed ikke vil stramme op for at sikre fyldestgørende oplysninger om IC4. Ministeren: Der er intet at komme efter.

25. jun 2009 11

DSB sender sine 14 IC4-tog tilbage til Italien

Mekaniske ændringer på de IC4-tog, som Trafikstyrelsen har godkendt, kræver, at togene bliver sendt tilbage til Italien. Også softwaren skal opdateres.

12. jun 2009 33

DSB må nøjes med korte IC4-tog

DSB har kun fået tilladelse til at koble to IC4-togsæt sammen, selv om Københavns Hovedbanegård er forlænget til at kunne tage længere intercitytog. De to togsæt må endda kun kobles sammen på én måde. En væsentlig begrænsning, fastslår jernbaneforsker.

4. jun 2009 53

DSB køber 100 nye italienere

Nyt dieseltogsværksted til 275 millioner kroner i Århus eller Kastrup.

15. dec 2000

DSB køber Ferrari-tog for fem milliarder

Nye IC4-højhastighedstog er udformet som enkelt-tog uden gennemgang mellem de enkelte sæt. Først om ni måneder er en fuldskalamodel klar.

12. dec 2000 28

Kontor i IC4-tog

Den bærbare, mobiltelefonen og en mappe med papirer og madpakke, så er Erik Bøjesen på arbejde.

6. nov 1998