IC4

400 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Seneste nyheder om IC4

Artikler (400)

Analyse: DSB's mareridt: IC4 aldrig klar til sammenkobling

8. maj 2011 47

DSB begrænser pladsreservationer af frygt for sammenbrud i IC4

Risikoen for IC4-sammenbrud har fået DSB til konsekvent kun at sælge så mange pladsbilletter, som der er pladser i 'nødtogene' IC3. Det medfører masser af spildplads i nonstop-togene, hvor der er tvungen pladsreservation.

6. maj 2011 5

Pendlernes dom over IC4: De larmer, og man sidder dårligt

Iskolde, høj larm fra både ventilation og motorer samt dårlige sæder. Ingeniøren har fået to pendlere til at anmelde IC4-togene. Deres konklusion: IC4 er et tilbageskridt i togudviklingen.

5. maj 2011 34

Minister om IC4-kaos: »Det er godt nok hårdt i øjeblikket«

Hans Christian Schmidt forventer en god forklaring fra DSB's bestyrelse om de seneste måneders IC4-kaos. Ministeren roser dog, hvad han kalder DSB's hårde linje overfor Ansaldobreda.

3. maj 2011 18

IC4-kaos: Trafikpolitikere kræver klare svar fra DSB

Rystede over den elendige driftssikkerhed forlanger S og Enhedslisten et klart svar fra statsbanerne: Kommer IC4-togene nogensinde til at køre med flere sammenkoblede togsæt mellem landsdelene?

2. maj 2011 11

DSB holdt lav profil med IC4-togets fiasko

IC4-togene har i løbet af 2011 slet ikke kørt de afgange, som DSB lovede ved årets begyndelse. Det var ellers et »gennembrud« i januar, at DSB kunne sætte sammenkoblede IC4-togsæt ind. Derimod blev hverken passagerer eller Folketing orienteret om problemer med sammenkobling. Det skaber utilfredshed blandt flere politikere.

29. apr 2011 6

DSB-direktør om IC4: På grænsen til klamphuggeri

»Håndværksmæssigt sjusk,« lyder det fra DSB-direktør efter Ingeniørens afsløringer af IC4-togenes miserable driftsstandard. Direktøren er klar til hurtige sanktioner mod italienerne, men erkender, at det ikke længere er muligt at smide Ansaldobreda på porten.

29. apr 2011 23

Nu er Ansaldos IC4-tog så dårlige, at DSB overvejer at nægte at modtage dem

DSB erkender, at de senest leverede tog fra Ansaldobreda har alt for mange fejl. Derfor overvejer DSB nu at nægte at modtage de dårligste togsæt. Dermed kommer der nu helt anderledes toner fra IC4-ledelsen end for halvandet år siden, hvor DSB tilfreds konstaterede, at antallet af fejl på de leverede togsæt var faldet »med en faktor 20«.

29. apr 2011 26

IC4-chefen: Det går den rigtige vej

Chefen for DSB's IC4-program, Torben Kronstam, erkender, at dårlig kvalitet har ført til 'generel rettidighed, der ikke er tilfredsstillende'.

29. apr 2011 2

Her er IC4-teknikkens svage punkter

29. apr 2011