IC4

400 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Seneste nyheder om IC4

Artikler (400)

IC4-togene kommer i funktion

Den længe ventede rapport om IC4-togene fører til, at togene kommer i funktion. Rapporten kommer i torsdag.

26. okt 2011 20

Tidslinje: Følg IC4-købet fra 2000 til i dag

26. okt 2011 1

Sammenkoblede IC4-tog fik indrejseforbud på Hovedbanegården

Der var adgang forbudt for sammenkoblede IC4-tog, da Københavns Hovedbanegård udskiftede det centrale fjernstyringspanel i sidste uge. Den sårbare nødkøreplan levnede ikke plads til IC4-materiellets mange nedbrud.

26. okt 2011 11

Socialdemokrater: Vi hænger på IC4-togene

DSB bliver sandsynligvis nødt til at modtage samtlige 83 IC4-tog og få dem gjort køreklar, vurderer socialdemokraternes nye trafikordfører. Venstre skærper derimod IC4-retorikken.

24. okt 2011 42

Genbrug af bumletog koster passagerer et år og otte måneders ekstra rejsetid

Når MR-tog fra december i år overtager transporten mellem Esbjerg og Aarhus, vil det samlet set give en forlænget rejsetid på 14.600 timer for de passagerer, der tager toget på strækningen.

18. okt 2011 26

IC4-fiasko forlænger rejsen med 20 minutter

Ritzau: Det næste års tid vil det tage 20 minutter længere at rejse med DSB mellem Esbjerg og Aarhus på grund af IC4-fadæsen.

18. okt 2011 15

Vandtanke i IC4-tog mangler sikring mod frost

DSB er i øjeblikket i gang med at forsyne IC4-togene med en 'vinterpakke', for Ansaldobreda har tilsyneladende glemt at sikre togenes vandtanke mod den danske vinterkulde.

11. okt 2011 16

Israelske IC3-tog kan redde DSB ud af knibe

Israel sætter snart 46 IC3-tog til salg. Tilbagekøb til Danmark vil lindre DSB's desperate mangel på togmateriel efter IC4-forliset, vurderer den oprindelige IC3-producent.

3. okt 2011 59

Sådan kan IC3's levetid forlænges med 20 år

Bombardier i Randersslår fast, at IC3-togene kan moderniseres til 20 års ekstra drift og dermed slå de skandaleramte IC4-tog af pinden som fremtidens danske intercitytog.

30. sep 2011 18

IC3-togene kan levetidsforlænges til 2030

Bombardier i Randers slår fast, at IC3-togene kan moderniseres til 20 års ekstra drift og dermed slå de skandaleramte IC4-tog af pinden som fremtidens danske intercitytog.

30. sep 2011