IC4

400 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Seneste nyheder om IC4

Artikler (400)

Mens DSB forlænger perroner for millioner, bliver IC4-toget kortere

DSB har investeret millioner i at forlænge perronerne på flere af landets banegårde for at få plads til fire sammenkoblede IC4-togsæt. Men DSB ved ikke, om det nogensinde vil kunne betale sig at opgradere IC4-togene til at køre med fire sammenkoblede sæt.

2. dec 2011 23

Rapport: Ansaldobredas første IC4-tog var bedre end DSB's nyere serieproducerede modeller

De 14 ældste IC4-tog, som Ansaldobreda 'byggede i hånden' viser sig nu at være mere driftssikre end de langt nyere serieproducerede IC4-tog, som DSB's egne teknikere har gjort færdige.

30. nov 2011 1

Her er Atkins' baggrunds-rapport om IC4 - giv os en hånd

Transportministeriet offentliggør endelig den omdiskuterede IC4-analyse Atkins i sin fulde længde. Vi opfordrer dig til at hjælpe os med at finde de spændende emner i materialet.

29. nov 2011 29

Analyse: Løbske IC4-tog retter ny mistanke mod skandaletogets kørecomputer

IC4-togets omdiskuterede kørecomputer nåede lige akkurat at blive rehabiliteret af eksperter fra Atkins, før den igen blev trukket ned i sølet. Kørecomputeren spillede sandsynligvis en rolle i den alvorlige nærved-ulykke på Østfyn 7. november.

19. nov 2011 15

Ingeniørens panel: Her er planen, der redder dansk jernbane

Med den rette plan kan Danmark have den mest moderne og velfungerende togdrift i 2021. Ingeniørens Visionarium, bestående af forskere og fagfolk, gav allerede i juni opskriften på, hvordan det kan ske. Læs eller genlæs her.

17. nov 2011 12

Ekspert: Intet alternativ til DSB's skrøbelige sikkerhedskontrol

Sagen om to løbske IC4-tog har afdækket sløsede sikkerhedsprocedurer i DSB og Banedanmark. Passagerernes sikkerhed hviler på et system, hvor DSB kontrollerer DSB - et system, der ikke findes et realistisk alternativ til, vurderer ekspert.

17. nov 2011 2

IC4-problemer får DSB til at forlænge lejen af dobbeltdækkervogne

De utallige problemer med IC4 gør, at DSB nu forlænger lejen af dobbeltdækkervognene med fem år. Transportministeren ser det som løsningen på et akut problem.

17. nov 2011 3

Tab ved skrotning af IC4: 4-5 milliarder

Et beløb i størrelsesordenen fire til fem milliarder er tabt, hvis staten og DSB skrotter de omstridte IC4-tog. Oven i hatten kommer udgifterne til en anden løsning.

17. nov 2011 31

Danmark hænger på IC4 tog

DR Danmark kan ikke levere IC4-togene tilbage og få pengene igen, for den gamle regering og DSB har indgået en aftale med leverandøren, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

16. nov 2011 13

Skrotning af IC4 vil sætte fut i elektrificering af jernbanenettet

En helt ny rapport om elektrificeringen af Danmarks jernbanenet sætter endnu en pind i IC4-kisten. På flere strækninger vil man hurtigere kunne gennemføre en elektrificering uden IC4, til gavn for både miljø og budgetter til vedligeholdelse.

15. nov 2011 15