IC4 385 artikler

Skandalen om DSB's indkøb af IC4-tog

IC4-sagen er den største politiske jernbaneskaldale herhjemme og står i dag som ikonet på problematiske offentlige materielinvesteringer. Sagen strækker sig over leveringsvanskeligheder efter kontrakten mellem Ansaldobreda og DSB i 2000 over en lang række tekniske problemer, dårligt ingeniørarbejde og utilstrækkelige lappeløsninger til haltende driftsstabilitet, som stadig hjemsøger toget.

Det schweiziske ingeniørfirma Prose konkluderede i den såkaldte endelige IC4-eksamen i 2014, at det er realistisk at opnå tilstrækkelig driftsstabilitet med det problemplagede IC4-tog frem til 2019. DSB konkluderede kort tid efter, at der ingen alternativer er til IC4 og IC2.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at en IC4-skandale ikke må gentage sig, og revisionsfirmaet Deloitte skal derfor fremover kvalitetssikre DSB's arbejde i forbindelse med togindkøb. Deloitte har også kvalitetssikret samme IC4-tidsplan som ingeniørfirmaet Prose, og revisionsfirmaet er mere forbeholdent over for planen. Deloitte konstaterer blandt andet, at indsættelsesplanen for IC4 mangler opdatering, selv om der siden er opstået flere problemer med toget, og at DSB baserer IC4-planen på underbyggede antagelser.

IC4 har da også efter Proses ekspertundersøgelse været hjemsøgt af gammelkendte problemer, herunder bremseproblemer og nye revner i aksellejerne.

Transportministeriet offentliggjorde i 2015 en aftale mellem den tidligere regering, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt nye med staten, som bygger på IC4 og det problemplagede togs driftsstabilitet. IC4 og IC2 skal ifølge aftalen anvendes i intercitytrafikken i togenes fulde økonomiske levetid, også efter elektrificeringen af jernbanens hovedstrækninger.

DSB nåede i sommeren 2015 frem til, at det alligevel ikke bliver muligt at gennemføre den hidtidige plan, og har nu droppet planen til fordel for en revideret version med mere lempelige delmål. DSB skal i 2016 præsentere en anbefaling om den videre færdiggørelse af IC4 og IC2.

Multimedia

Artikler (385)

Her er IC4-skandalen med DSB's egne ord

For første gang har DSB selv sammensat et en tidslinje med de kritiske begivenheder i IC4-togenes historie.

16. dec 2016 6

Svinedyrt problem-tog: IC4 koster DSB dobbelt så meget som IC3

Omkostningerne til at transportere en passager en kilometer er dobbelt så høje i IC4 som i IC3, viser ny DSB-rapport.

16. dec 2016 20

DSB lader pendlerne bumle otte år mere i ukomfortable IC4-tog

Alle udviklingsprojekter på IC4 bliver skrottet, selv om togene skal leve otte år mere på regionalstrækningerne. DSB helgarderer dog med et udbud af nye vogne.

15. dec 2016 19

IC4 hjemsøges af ti år gamle problemer

Trods DSB's bestræbelser på at udbedre fejlene på IC4 er det stadig døre, trin, koblinger, motorer og bremser, der volder problemer. DSB skal omkring nytår levere ny IC4-anbefaling til Folketinget.

12. dec 2016 24

Hvor hurtigt må IC4 egentlig køre i dag?

DSB har meldt ud, at IC4-togene endelig må køre de planlagte 180 km/t, mens transportministeren har oplyst til Folketinget, at de kun er godkendt til 169 km/t. Men den oplysning var en fejl, og IC4 er slet ikke pålagt hastighedsrestriktioner, siger ministeren nu. Forvirret?

17. nov 2016 6

DSB sparer 38 millioner om året ved at udskifte syv IC4-tog med lokomotiver

DSB’s nye ellokomotiver skal ikke kun erstatte selskabets gamle og udpinte lokomotiver. Syv af dem skal erstatte IC4-tog, og for hvert udskiftet IC4 sparer DSB 5,4 millioner kroner om året i drift fremover.

5. okt 2016 21

IC4 kommer aldrig til at afløse IC3

DSB gør status over målsætningerne i selskabets IC4-plan. Arbejdet fortsætter, men IC4 kommer ikke i fuld drift som intercitytog inden elektrificeringen af jernbanen, erkender DSB.

7. sep 2016 14

IC4 præsterer ny bundrekord: Ringere end før redningsplan

Driftsstabiliteten for det problemplagede tog er for første gang ringere, end da DSB i 2014 søsatte sin plan for at få IC4 tilbage på sporene.

6. sep 2016 40

Her er ekspert-udtalelserne, som gav os fem år mere med IC4

Anerkendte rådgivere har kaldt IC4 et grundlæggende sundt tog med velfungerende komponenter og erklæret planen for at få toget på skinner realistisk. Begge dele har vist sig helt forkert.

28. aug 2016 29

Leder: IC4-mareridtet er slut – nu skal vi undgå gentagelser

26. aug 2016 29