Femern-forbindelsen

340 artikler

Verdens længste sænketunnel

Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland bliver med sine 18 kilometer verdens længste sænketunnel. Anlægsloven blev vedtaget i foråret 2015, og kontrakten med entreprenørerne blev indgået i foråret 2016.

Der er tale om et af danmarkshistoriens største anlægsprojekter med et budget på 62 milliarder kroner. Projektet er blevet voldsomt kritiseret, blandt andet for at benytte overoptimistiske trafikprognoser i beslutningsgrundlaget. Staten hænger på regningen, hvis ikke indtægter fra biler, lastbiler og tog kan betale.

Femern-projektet afventer nu den tyske miljøgodkendelse, og anlægsarbejdet kan sandsynligvis først gå i gang i 2020.

Multimedia

Seneste nyheder om Femern-forbindelsen

Artikler (340)

EU godkender omstridt statsstøtte til Femern-forbindelse

Det er ikke konkurrenceforvridende, at Danmark poster statskroner i den faste forbindelse over Femern. Det vurderer EU-kommisionen.

23. jul 2015 8

Se hele Ingeniørens aktindsigt om Femerns trafikprognose

Ingeniøren har gennem aktindsigt og klager over afslag forsøgt at belyse grundlaget for forudsigelsen om, at 713.000 biler vil flytte fra Storebæltsbroen til den kommende tunnel under Femern. Du kan læse alle dokumenterne i sagen her.

15. maj 2015 1

DTU undrer sig: Vores undersøgelser siger intet om Femern-prognose

Transportministeren henviser til undersøgelser fra DTU som grundlag for prognose om at flytte biler fra Storebælt til Femern-tunnelen. Men forskeren bag dem afviser, at hans data siger noget om det.

15. maj 2015

Leder: Alle rapporter bag Femern, kampfly og metro må frem

15. maj 2015 6

Klagenævn giver transportminister en reprimande for Ingeniørens Femern-sag

Natur- og Miljøklagenævnet må minde Transportministeriet om reglerne i Miljøoplysningsloven, efter at ministeriet har afvist at udlevere original trafikanalyse fra Storebælt.

5. maj 2015 4

I dag giver Folketinget grønt lys til at anlægge Femern-tunnelen

Et stort flertal i Folketinget ventes i dag at vedtage anlægsloven for Femernforbindelsen, samtidig med at statsministeren vil diskutere den med den tyske kansler.

28. apr 2015 13

Femern hemmeligholder essentiel trafikanalyse

Ingeniøren må ikke se resultatet af en trafiktælling fra Storebælt, som skal ligge til grund for 40 procent af trafikvæksten i Femern-­tunnelen. Brud på miljøoplysningsloven, siger forskere.

23. apr 2015 10

Femern A/S besvarer spørgsmål om selskabets omgang med aktindsigt

Femern-selskabets kommunikationsdirektør stiller op til interview om selskabets behandling af aktindsigtsbegæringer fra Ingeniøren.

23. apr 2015 5

Femern-selskabet bryder offentlighedsloven

Femern A/S har brudt offentlighedsloven i sagsbehandlingen af aktindsigt i centrale spørgsmål om sikkerheden i den kommende tunnel, vurderer to eksperter i offentlighedsloven.

23. apr 2015 2

Tysk minister: Vi har nølet med Femern, men nu er det slut

Slesvig-Holstens transportminister erkendte på et dansk charmebesøg, at tyskerne var længe om at vågne op og støtte Femern-forbindelsen helhjertet. Det er der lavet om på nu, fastslog han.

15. apr 2015