Brændeovne

40 artikler

Brændeovne giver både billig varme og partikelforurening

Husets hyggespreder, som der pt.er omkring 840.000 af i Danmark, er samtidig kilde til udledning af partikler, der især i tæt bebyggelse kan være til stor skade for naboernes helbred. Flere rapporter slår fast, at udledningen koster samfundet hundredevis af millioner kroner hvert år i helbredsomkostninger.

Seneste nyheder om Brændeovne

Artikler (40)

Forsker: Uændret brændeovnsforurening trods nye tal fra København

Ifølge seniorforsker Steen Solvang Jensen fra DCE, der står bag den gamle chok-undersøgelse af brændeovnsforurening i København, er der blot relativt mere forurening i andre dele af landet.

17. sep 2015 14

Kæmpe fejlskud: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede

En ny beregning baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antagede.

16. sep 2015 39

Private træpillefyr forurener nærmiljøet med partikler og NOx

Udskiftning af oliefyr med træpillefyr øger udledningen af sundhedsskadelige partikler, som især er et problem i nærområdet. Også NOx-udledningen stiger med flere pillefyr.

29. jun 2015 30

Træpillefyr og billige varmepumper skubber oliefyret ud

Både Dansk Energi og brancheforeningen Tekniq er overraskede over, at halvdelen af de danske oliefyr tilsyneladende er skrottet. Energistyrelsen vil nu se på de nye tal.

10. apr 2015 3

Pejse forbydes i 435 franske byer

via AFP Afbrænding af træ i pejs forurener luften med skadelige partikler. Luftforurening er et stigende problem i Frankrig, og derfor forbydes optænding i pejs nu i blandt andet Paris.

8. dec 2014 13

Trods massiv oplysning: Hver anden dansker fyrer stadig forkert op i brændeovnen

via Miljøministeriet Nu forsøger Miljøministeriet at lære danskerne, hvordan man mest miljørigtigt fyrer op i brændeovnen.

1. dec 2014 63

Danske producenter i front: Nye brændeovne kan fyre næsten uden partikeludslip

Danske brændeovnsproducenter kan nu levere ovne, der næsten ikke udleder partikler og samtidig har en god virkningsgrad. Enestående på markedet, siger ekspert.

21. jun 2014 125

Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Hvis partikeludledningen fra brændeovne skal nedbringes inden for en overskuelig fremtid, skal de gamle ovne skrottes. Venstre er klar med tilskud.

20. jun 2014 64

Forsker: Drop brændeovnene og scor enorm klimagevinst

Hele 1,8 millioner ton CO2 årligt kan Danmark spare atmosfæren for, hvis vi skifter brændeovne og træpillefyr ud med fjernvarme og varmepumper, viser beregninger fra Aalborg Universitet.

6. nov 2013 384

Ny brændeafgift er småpenge i forhold til skatten på fjernvarme

Den kritiserede forsyningssikkerhedsafgift på brænde udgør under halvdelen af, hvad danskere med naturgas-fjernvarme og private olie- og gasfyr skal betale i afgift til staten, viser beregninger, Ingeniøren har foretaget.

28. okt 2013 102