Amagerforbrænding

53 artikler

Amager Bakke - moderne miljøløsning eller overflødigt milliardbyggeri?

Planlægning, finansiering og byggeri af landets største og mest avancerede affaldsforbrændingsanlæg på Amager har affødt stor debat. Det knap fire milliarder kroner dyre anlæg, som aktuelt er under opførelse, er blevet kritiseret for at være overflødigt og for dyrt - og for at modarbejde ressource-dagsordenen, hvor man minimerer og genanvender affaldsmængderne.

Amager Bakke-direktøren anfører fra sin stol, at et moderne dansk affaldsforbrændingsanlæg kan forbrænde importeret affald langt mere miljøvenligt end i hjemlandet. Ingeniøren følger byggeriet og debatten om det.

Multimedia

Seneste nyheder om Amagerforbrænding

Artikler (53)

Fejl i rør omkring forbrændingsovnene til Amager Bakke

Syv måneder må Amager Bakke vente på nye rør, efter fund af fejl begået af leverandøren Babcock Wilcock. Nu er det tvivlsomt om tidsplanen holder.

12. okt 2016 3

Regeringen smider ny bombe under Amager Bakke

Planen om at liberalisere de danske affaldsforbrændinger betyder, at København ikke kan være sikker på, at der er affald til det milliarddyre anlæg på Amager.

15. sep 2016 19

København dropper Dongs beskidte affaldssuppe

Indbyggerne i hovedstaden skal fremover sortere deres madrester fra skraldet, så det kan blive til biogas. Derfor går Dong glip af 160 mio. kr. til Renescience-teknologien, som dermed står uden væsentlige danske støtter.

6. sep 2016 14

Må København ofre sin klimaplan for at redde Amager Bakke?

Politiske begrænsninger på CO2-udledningen fra Amager Bakke kræver frasortering af plast, som vil forringe affaldets brændværdi. Spørgsmålet er, hvad politikerne vægter.

19. aug 2016 26

Miljøorganisation: Affaldsimport til Amager Bakke kan aldrig blive en gevinst for klimaet

DN's miljøekspert sætter spørgsmålstegn ved de hemmelige regnestykker bag en positiv klimaeffekt af affaldsimport. SF'er forsikrer, at import kun sker, hvis CO2-gevinsten er der.

12. aug 2016 92

Medie: Amager Bakke kommer til at mangle 1,9 mia. kroner

Ifølge fortrolige udvalgsdokumenter, som netmediet Finans.dk er kommet i besiddelse af, vil det store forbrændingsanlæg komme til at mangle 1,9 mia. kroner over hele levetiden med de nuværende affaldsmængder, såfremt politikerne ikke gør noget.

11. aug 2016 9

Amager Bakke får alligevel lov til at importere affald

Stik imod den oprindelige politiske aftale omkring Amager Bakke-forbrændingsanlægget lægger de fem ejerkommuner nu op til, at det store anlæg alligevel må importere affald og fylde mere brændsel i ovnene.

10. aug 2016 15

20 ud af 26 forbrændingsanlæg fylder ovnene med importeret affald

Ti procent af det afbrændte affald bliver i dag importeret.

19. apr 2016 32

Replik: Unuanceret angreb på innovativ teknologi

Dong svarer igen på en række kritiske artikler her på ing.dk om afffaldsteknologien REnescience

21. jan 2016

Dongs affaldsteknologi fejlede: Nu kommer København med flere penge

Københavns Kommune støtter et demonstrationsanlæg for Dongs affaldsteknologi Renescience, selv om et pilotforsøg viste, at anlægget ikke leverer genanvendelse af madrester.

21. jan 2016