Affald og genbrug

140 artikler

Fra affald til ressource

Dansk affaldspolitik flytter sig hastigt i disse år - fra fokus på forbrænding til fokus på genanvendelse og hen mod at betragte affaldet som en ressource. Dermed bliver der brug for nye teknologier og nye metoder til at sikre, at værdien i affaldet kan udnyttes så effektivt og smart som muligt.

Multimedia

Seneste nyheder om Affald og genbrug

Artikler (140)

Frygt for affaldsmangel stopper ny jysk ovn til over 1 mia. kr.

Et nyt forbrændingsanlæg til 190.000 ton om året mellem Silkeborg og Viborg bliver ikke til noget, fordi en række kommuner fik kolde fødder. De frygter at mangle affald.

13. mar 2012 8

Østrigerne sorterer affald i 80 forskellige materialer

11. mar 2012

Affaldseksperter: Fordelene ved genanvendelse har aldrig været større

Ny sorteringsteknologi, stigende priser på genanvendt papir, plast og metal, udtjente affaldsforbrændingsanlæg og ønske om mere biogas giver et optimalt tidspunkt for ny dansk affaldsstrategi, vurderer eksperter

11. mar 2012 11

Årsagerne til at Danmark holdt op med at sortere husholdningsaffald

En rapport fra Miljøstyrelsen fik i 2002 i de fleste kommuner sat en effektiv stopper for sortering af danskernes husholdningsaffald - bortset fra papir, pap og flasker.

9. mar 2012

Billig genbrug af gips mindsker forurening med svovl

Prisen for at genanvende gipsaffald bliver nu så lav, at håndværkernes incitament til at dumpe gipsen ulovligt i brændbart affald forsvinder. Dermed kan forbrændingsanlæggenes problem med svovludledning være løst.

15. aug 2011 2

Ny type skraldespand hjælper Herlev med at opfylde krav til genanvendelse

Herlev Kommune tester ny type affaldsbeholder, som ved at sortere husholdningernes skrald i fire fraktioner skal hjælpe kommunerne under Vestforbrænding til at leve op til EU's krav til genanvendelse.

8. aug 2011

Sådan ser der ud på Grønlands lossepladser

Ny ph.d.-afhandling fra DTU dokumenterer store problemer i Grønlands håndtering af affald. Døde slædehunde, batterier, husholdningsaffald og poser med afføring ligger i en stor pærevælling på det, grønlænderne kalder 'dumpen'.

3. jun 2011 2

Amageranlæg skal koge 80.000 ton københavner-affald

Dong Energy og Amagerforbrænding vil nu bygge et fuldskala- demonstrationsanlæg, der kan omdanne 80.000 ton usorteret affald til fremtidens brændstof. Anlægget skal ligge ved Amagerforbrænding

3. dec 2010 6

Fresnel-linse genkender returflasker

1. okt 2010

Sådan bliver usorteret skrald til brændstof og strøm

Dong Energys Renescience-anlæg, der netop er sat i drift på Amagerværket, producerer en brun masse ud af usorteret husholdningsaffald. Massen kan bruges til produktion af biogas, bioethanol, benzin, el og varme - afhængigt af markedsefterspørgslen.

12. dec 2009 1