Affald og genbrug

140 artikler

Fra affald til ressource

Dansk affaldspolitik flytter sig hastigt i disse år - fra fokus på forbrænding til fokus på genanvendelse og hen mod at betragte affaldet som en ressource. Dermed bliver der brug for nye teknologier og nye metoder til at sikre, at værdien i affaldet kan udnyttes så effektivt og smart som muligt.

Multimedia

Seneste nyheder om Affald og genbrug

Artikler (140)

Nu skal københavnere til at sortere konservesdåser og plastemballage

Københavns Kommune vil med en ny plan reducere mængden af affald til forbrænding med 20 procent over de næste seks år. Midlerne er mere bytteri og sortering samt mindre madspild. Og borgere og virksomheder får regningen.

24. aug 2012 13

Ny plan skal gøre op med byggeriets betonknuseri

Genanvendelsesprocenten i dansk byggeri er næsten 100 procent, men det er kun, fordi vi knuser beton, tegl og mursten og bruger det til fyld og fundering. Fremover skal langt mere genanvendes direkte som nye byggematerialer.

18. aug 2012 8

Grønlandske lossepladser flyder med toiletposer

Knapt en femtedel af alle grønlændere er nødt til at bruge uhumske toiletter, der gør dem syge og skader miljøet. Komposteringstoiletter er et miljøvenligt alternativ.

30. maj 2012 3

Milliarder at hente i biogas fra danskernes køkkenaffald

En ny opgørelse fra rådgiverfirmaet Niras viser, at værdien af Danmarks køkken- og haveaffald samt spildevandsslam er på minimum 600 millioner kroner om året, hvis det bliver udnyttet til biogas.

26. apr 2012 10

Billund Vand har lavet biogas af madaffald i 15 år

Billund Vands rensningsanlæg har gjort det, mange troede var umuligt: De har produceret biogas af kildesorteret organisk husholdningsaffald i omkring 15 år.

26. mar 2012 18

Nu starter kampen om din skraldepose

Øget ressourcebevidsthed i EU og i kommunerne peger mod et omfattende teknologiskifte inden for behandling af dagrenovation i Danmark.

25. mar 2012 4

Haveaffald er Danmarks billigste biomasse

Det er helt enkelt at opfylde en del af politikernes ambition om at erstatte kul. De kan starte med danskernes haveaffald, som oven i købet er ekstremt billigt, viser erfaringer fra Aarhus.

23. mar 2012 31

Se de fire teknologier til affaldssortering i Europa

17. mar 2012

Lær af nabolande: Her sorteres affald med trykluft og optisk teknologi

På centrale anlæg bliver 90 procent af metallerne og 50 til 70 procent af papir, plast og pap sorteret i flere EU-lande. Men Danmark halter bagefter.

17. mar 2012 2

Optisk teknologi finsorterer affald

Affaldssortering er i dag en avanceret proces, der kan producere næsten lige så mange materialefraktioner, som der er kunder til.

16. mar 2012