Affald og genbrug

134 artikler

Fra affald til ressource

Dansk affaldspolitik flytter sig hastigt i disse år - fra fokus på forbrænding til fokus på genanvendelse og hen mod at betragte affaldet som en ressource. Dermed bliver der brug for nye teknologier og nye metoder til at sikre, at værdien i affaldet kan udnyttes så effektivt og smart som muligt.

Multimedia

Seneste nyheder om Affald og genbrug

Artikler (134)

Haveaffald er Danmarks billigste biomasse

Det er helt enkelt at opfylde en del af politikernes ambition om at erstatte kul. De kan starte med danskernes haveaffald, som oven i købet er ekstremt billigt, viser erfaringer fra Aarhus.

23. mar 2012 31

Se de fire teknologier til affaldssortering i Europa

17. mar 2012

Lær af nabolande: Her sorteres affald med trykluft og optisk teknologi

På centrale anlæg bliver 90 procent af metallerne og 50 til 70 procent af papir, plast og pap sorteret i flere EU-lande. Men Danmark halter bagefter.

17. mar 2012 2

Optisk teknologi finsorterer affald

Affaldssortering er i dag en avanceret proces, der kan producere næsten lige så mange materialefraktioner, som der er kunder til.

16. mar 2012

Frygt for affaldsmangel stopper ny jysk ovn til over 1 mia. kr.

Et nyt forbrændingsanlæg til 190.000 ton om året mellem Silkeborg og Viborg bliver ikke til noget, fordi en række kommuner fik kolde fødder. De frygter at mangle affald.

13. mar 2012 8

Østrigerne sorterer affald i 80 forskellige materialer

11. mar 2012

Affaldseksperter: Fordelene ved genanvendelse har aldrig været større

Ny sorteringsteknologi, stigende priser på genanvendt papir, plast og metal, udtjente affaldsforbrændingsanlæg og ønske om mere biogas giver et optimalt tidspunkt for ny dansk affaldsstrategi, vurderer eksperter

11. mar 2012 11

Årsagerne til at Danmark holdt op med at sortere husholdningsaffald

En rapport fra Miljøstyrelsen fik i 2002 i de fleste kommuner sat en effektiv stopper for sortering af danskernes husholdningsaffald - bortset fra papir, pap og flasker.

9. mar 2012

Billig genbrug af gips mindsker forurening med svovl

Prisen for at genanvende gipsaffald bliver nu så lav, at håndværkernes incitament til at dumpe gipsen ulovligt i brændbart affald forsvinder. Dermed kan forbrændingsanlæggenes problem med svovludledning være løst.

15. aug 2011 2

Ny type skraldespand hjælper Herlev med at opfylde krav til genanvendelse

Herlev Kommune tester ny type affaldsbeholder, som ved at sortere husholdningernes skrald i fire fraktioner skal hjælpe kommunerne under Vestforbrænding til at leve op til EU's krav til genanvendelse.

8. aug 2011