Affald og genbrug

140 artikler

Fra affald til ressource

Dansk affaldspolitik flytter sig hastigt i disse år - fra fokus på forbrænding til fokus på genanvendelse og hen mod at betragte affaldet som en ressource. Dermed bliver der brug for nye teknologier og nye metoder til at sikre, at værdien i affaldet kan udnyttes så effektivt og smart som muligt.

Multimedia

Seneste nyheder om Affald og genbrug

Artikler (140)

Leder: Danmark som Europas skraldespand

11. okt 2013 5

Her er planen, der fjerner en fjerdedel af affaldet fra forbrændingsovnene

Regeringens ressourcestrategi varsler en helt ny tid for forbrændingsanlæggene, som både mister affald og står foran en stor omlægning.

7. okt 2013 25

Miljøminister: Slut med at deponere fosfor fra vores spildevand

80 procent af fosforen fra vores spildevandsslam skal genanvendes om fem år. Derfor støtter regeringen udvikling af teknologi til at indvinde fosfor fra slam-aske som en del af ny affaldsplan, der fremlægges i dag.

7. okt 2013 5

Thorning: Danskerne skal sortere 670.000 ton madaffald til biogas

Vi brænder for meget af vores husholdningsaffald af. I stedet skal vi vænne os til at sortere det organiske affald fra, fastslog statsministeren i sin åbningstale. Det bliver et nødvendigt tilskud til biogasproduktion af gylle.

1. okt 2013 21

Forsker: System med mobilpant kan beskyttes med landekode

En pantordning til mobiltelefoner kan indføres ved brug af mærkning med landekoder, mener dansk forsker. Pant-ordning skyder langt over mål, lyder det fra branchen.

19. jul 2013 25

Dongs affaldsnedbryder skal bestå sin prøve i Trekantsområdet

EUDP har for anden gang givet støtte til Dong Energys Renescience-teknologi, som skal integreres i affaldshåndteringen i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.

20. jun 2013

Mytedræber: Sortering af affaldet er en kanon forretning

Ny rapport fra Miljøstyrelsen fastslår, at både miljøet og de danske husholdninger er bedre tjent med, at vi sorterer affaldet, end at vi brænder det af.

14. maj 2013 22

Rapport advarer: For meget dansk husholdningsaffald går op i røg

Ny statusrapport fra EU's Miljøagentur sætter spørgsmålstegn ved Danmarks evne til at nå EU-målet om genanvendelse af halvdelen af al husholdningsaffald i 2020.

21. mar 2013 5

Flydeevne grovsorterer affaldet i bassin

Danske Ibus Innovation har udviklet et separationssystem, der sorterer affaldet efter dets flydeevne og efter kræfter i tre retninger i bassinet: vandstrømmen og transportretninger over og under vandet.

15. mar 2013 6

Grøn vækststrategi bebuder affalds-revolution

Rettet: Regeringen vil modernisere hele affaldssektoren – herunder særskilt forbrændingssektoren – så den bedre kan bidrage til udvikling af nye og billige ressourceløsninger. Flere penge afsættes til test og demonstrationsprojekter.

12. mar 2013 3