Sponseret indhold

Familielisten: Det er virksomhedernes ansvar, at ingeniører ikke brænder ud

Alle virksomheder bør have en livsfasepolitik for at hjælpe deres medarbejdere til et harmonisk arbejdsliv uden nedbrud, mener Familielisten.

Af TECH RELATIONS for Familielisten

»Ingeniører risikerer at brænde ud. Det er virksomhedernes ansvar at passe på medarbejderne i alle deres livsfaser, både når de er nyansatte, mere modne og seniorer.«

Sådan forklarer Michael Herold fra Familielisten det vigtigste punkt i listens politik. Det handler om work/life-balance.

»Vi mener, at alle virksomheder bør have en livsfasepolitik, som omfatter alle medarbejdernes livsfaser. Det er forskellige problemstillinger, medarbejderne står over for, alt efter om de er i 30’erne, 40’erne, 50’erne eller 60’erne. «

Trivsel hjemme og på job

En livsfasepolitik kunne eksempelvis sikre, at en medarbejder, som arbejder hårdt op til en deadline, får slappet af og dyrket andre sider af tilværelsen, når projektet er afsluttet. Eller det kan handle om, hvordan IDA-medlemmet kan kombinere en krævende karriere med småbørn og familieliv.

»I dag bliver en del ved med at arbejde langt efter pensionsalderen. Det gør livfasepolitikken aktuel for en ny gruppe, siger Michael Herold og forklarer, at livsfasespørgsmål kunne have en naturlig plads ved de årlige MUS-samtaler, de fleste virksomheder har.«

Familielisten blev, som navnet antyder, startet for at sikre plads til ingeniørernes familier til de arrangementer, IDAs mange afdelinger afholder. Selvom ingeniører er vant til at arbejde meget, har faggruppen stor interesse i at netværke både socialt og fagligt uden for arbejdstiden.

»Med den sparsomme fritid, ingeniører generelt har, er det afgørende for familiernes trivsel, at IDA-medlemmet kan tage sin familie med,« siger Michael Herold. Det budskab har efterhånden vundet stor opbakning, og IDAs arrangementer har ifølge listen en fin balance mellem det sociale og det faglige.

Tjek op på IDA

I IDAs repræsentantskab sidder to Familieliste-repræsentanter, der bakkes op af en kreds af aktive i det daglige politiske arbejde. Listen deler et medlemskab af Hovedbestyrelsen med Private Ingeniører_pi, som sidder de første halvandet år, hvorefter Familielistens Lars Nørmølle træder ind.

»En af de ting, vi godt vil sætte i gang, er et servicetjek af organiseringen i IDA. Er IDAs politiske gren rigtigt bygget op? Er det de rigtige politiske procedurer, vi har?« spørger Michael Herold og tilføjer:

»Skal vi stille os tilfreds med 20 procents valgdeltagelse, selvom det er meget bedre end i 2016?« Familielistens servicetjek skal ikke alene gå på det politiske system. Opbygningen af IDAs administration skal også gås efter i sømmene.

»Det er et meget vigtigt princip for os, at vi arbejder frivilligt alle sammen, på nær et meget lille antal poster, som man bliver frikøbt til. IDAs arbejde bæres af ildsjæle,« siger Michael Herold.
På den korte bane er Familielisten også interesseret i, at IDA ser nærmere på fagbladet Ingeniøren.

»Jeg oplever, at opbakningen til Ingeniøren er på et lavpunkt. Alt for mange læser den ikke længere, og det skal vi gøre noget ved.«

»Vi har ikke løsningen, men et godt fagblad med høje læsertal er afgørende for IDA,« siger Michael Herold.