Sponseret indhold

Familielisten: For mange IDA-medlemmer bliver stressede

Arbejdspladsen skal tage mere ansvar for medarbejdernes trivsel, mener Familielisten. Det gavner både virksomheden, medarbejderen og baglandet.

Af TECH RELATIONS for Familielisten

Der er for mange, der har problemer med deres work-life-balance. For mange IDA-medlemmer bliver stressede og trives dårligt, og det er skidt for både medarbejderen, virksomheden og familien derhjemme.«

Sådan forklarer repræsentantskabsmedlem Lars Nørmølle Familielistens store mærkesag: at gøre arbejdspladsen ansvarlig for, at medarbejderen ikke brænder ud. Det ansvar kan ret enkelt adresseres, mener Familielisten:

»Arbejdspladsen bør have en livsfasepolitik, der tager hensyn til, hvor medarbejderen er i sin tilværelse. Man skal have øje for, om medarbejderen eksempelvis har behov for flere udfordringer eller mindre arbejdspres efter et hårdt projektforløb,« siger Lars Nørmølle.

En sådan livsfasepolitik bør behandles som fast punkt ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler, mener Familielisten.
»Medarbejdernes trivsel er essentiel, hvis de skal levere et godt stykke arbejde både på kort og lang sigt. Og det er essentielt for at skabe et godt hjem, at mor eller far trives med sit arbejde,« siger Lars Nørmølle .

Familien på dagsordenen

Familielisten blev egentlig dannet netop for at gøre det legitimt at tale om familieværdier på det arbejdsmarked, der ellers er optaget af tekniske og faglige spørgsmål. Siden 2001, da listen blev dannet, har man trukket IDA i denne retning.

»Vi har satset på lokale, sociale arrangementer, hvor familien kan komme med,« siger Lars Nørmølle, der mener, at en ikke uvæsentlig rekruttering til ingeniørfaget kommer fra en lidt overset kilde: familien.

»Børnene har ofte anlæg eller interesse for det samme som deres far eller mor. Hvis IDA-medlemmernes børn oplever, at ingeniørfaget både er interessant og kan danne ramme om et godt liv, vil de være tilbøjelige til at gå samme vej,« siger han, der selv har tre voksne børn, som er tæt på ingeniørfaget i deres karrierevalg.

Frys kontingentet

Aktiviteterne i IDAs lokalområder er vokset i omfang og styrke siden 2001, og ifølge Lars Nørmølle er det sket på en sund base af frivilligt arbejde.

»Vi har har styrket det frivillige arbejde ude i lokalområderne, fordi det er kernen i IDA,« siger Lars Nørmølle og forklarer, at lokale tiltag har mange fordele ud over det familiemæssige: Her får IDA-medlemmerne kontakt til ligesindede og får et netværk. Det kan bruges til opgaveløsning i hverdagen og jobsøgning, hvis man søger nye udfordringer.

Selvom IDA er vokset kraftigt, også ude i lokalområderne, kan det være svært at skaffe aktive til bestyrelserne, særligt i de tyndt bemandede kredse.

»Det skal IDA løse, og det skal klares med oplysning. Det er jo ret givende at være frivillig i IDA,« siger Nørmølle, der har 40 års erfaring på området.

Lars Nørmølle advarer mod, at IDA får flere lønnede ansatte eller lokker frivillige til med penge.

»Vi skal holde kontingentet i ro, så alle kan være med. Vi får flere medlemmer i IDA, og det må jo give en bedre økonomi,« siger han.