Kronik: Vi undervurderer temperatur- og klimaeffekter af metanudledninger

Der er en fastgroet blind vinkel i den måde, vi regner metan om til CO2-ækvivalenter på. Som et resultat heraf træffes mange beslutninger på et mangelfuldt og uhensigtsmæssigt vidensgrundlag. Vi risikerer dermed at accelerere klimaforandringerne og modarbejde samfundets bæredygtige omstilling. Emnet skal på dagsordenen nu som del af optakten til en politisk klimaaftale om fremtidens danske landbrug.

25. jan 2021 27

Kronik: Jo lavere rente, desto bedre for vore børn og børnebørn

4. mar 2020 22

Kronik: Skal FN’s 17 verdensmål nås, må vi gentænke dannelse

24. aug 2018 5

Kronik: Virksomheder sender klimaregning videre i værdikæden

31. aug 2017 1

Kronik: Alle varer bør mærkes med CO2-forbrug

12. nov 2015 11