Naturfredningsforening: Skærpet vandkontrol er »et slag i luften«

Efter hård kritik melder Miljø- og Fødevareministeriet nu ud, at vandforsyninger, der leverer til mere end én husstand, alligevel skal kontrolleres. Forsyninger, der leverer under 10 m3 i døgnet, skal dog stadig fritages for kontrol. De forsyner 50.000 husstande.

10. okt 2017 5

400.000 danskere mister drikkevandskontrol

Med nye regler for kontrol af drikkevandet, vil vandforsyninger, som leverer mindre end 10 kubikmeter i døgnet, blive fritaget for kontrol af myndighederne.

10. okt 2017 21

Eksperter: Kontrol med drikkevandet forringes med nye regler

Snart flyttes tjek af drikkevand ud til forbrugerens taphane - og dermed forsvinder kontrol med ledningsnettet.

9. okt 2017 5

Baggrunden for undersøgelse af mikroplast i postevand kan være fejlagtig

Politikerne vil have undersøgt, om der faktisk er mikroplast i drikkevandet. Men undersøgelsen, som udmeldingen baseres på, er ifølge professor præget af store usikkerheder.

21. sep 2017 4

Miniaturemodeller skal standse lækager fra vandrør

På Aalborg Universitet vil forskere bygge sig ud af problemer med læk fra vandsystemer. I et nyt laboratorium vil forskere finde huller i vandrør med miniaturemodeller af storbyers infrastruktur.

20. sep 2017

Ingeniøren fandt fejl i pesticid-opgørelse: Ingen tør garantere kvaliteten

Et vandværk i Svendborg Kommune så ud til at være storsynder med pesticider i drikkevandet, men det viste sig at være forkert, for kvaliteten af data om de danske vandværker er stærkt svingende.

25. aug 2017 4

Grænsen for rent drikkevand er under pres

En politisk fastsat grænseværdi for pesticider i grundvandet bliver stadigt mere udfordret af nye fund af pesticider og af en lempeligere godkendelse. Men det har store implikationer at ændre den, fastslår professor.

25. aug 2017 5

Fynboer fik pesticider i drikkevandet syv gange

Kommuner kritiseres for at svigte tilsynet med de private vandværker, fordi de ikke greb ind i tide over for gentagne overskridelser af grænseværdien for pesticider i drikkevand.

25. aug 2017 34

Måling: Også nye pesticider havner i drikkevandet

Vi kan ikke forhindre selv de pesticider, som sprøjtes på markerne i dag, i at nå ned til grundvandet og dermed ud i drikkevandet, fastslår professor. Alligevel er miljøministeren optimist.

25. aug 2017 12

87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud i danske haner

Omkring 20 gange årligt leder danske vandværker vand ud til kunderne, selv om det indeholder pesticider over grænseværdien. Systemet har fejlet, siger professor.

25. aug 2017 72