Mens vi venter på tyskerne gør Femern klar til start

Byggestarten på Femer­n­tunnelen er blevet udskudt igen og igen. Men i Rødby­havn er ingeniører, entreprenører og ­arkæologer allerede i gang med at give det 52,6 mia. kr. dyre byggeprojekt en flyvende start.

16. dec 2018

Tysk regning for Femern eksploderer: Nu koster hele forbindelsen 92 milliarder

Den tyske rigsrevision advarer om, at der skal investeres mindst 30 milliarder kroner i Tyskland for at udbygge jernbanen og erstatte Femernsund-broen. Dermed er den rentable investering i en fast forbindelse for længst forduftet.

12. dec 2018 39

Minister bekræfter: Femerns miljøgodkendelse forsinkes

Femernforbindelsen bliver ikke miljøgodkendt af de tyske myndigheder i årets første halvdel, som man på dansk side ellers havde troet og håbet på. Godkendelsen vil senest komme ved årets udgang, fortæller den slesvig-holstenske transportminister til delstatsparlamentet

22. mar 2018 5

Danske og tyske ministre i fælles løfte: Femern-tunnel bliver godkendt næste sommer

Den nye regering i delstaten Slesvig-Holsten forsikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer hos myndighederne til at behandle den danske ansøgning om verdens længste sænketunnel.

28. sep 2017 11

Nu starter diskussionen igen: Skal landets grimmeste vej graves ned?

Frederiksberg Kommune har sat penge af til en lille undersøgelse af, om der kan findes en billig måde at erstatte Bispeengbuen i København med vejtunnel og et grønt område med en fritløbende å.

12. sep 2017 29

Haves: Tunnel, der synker 1 cm om året. Ønskes: En redningsplan til nordjyderne

Trods flere dyre reparationer truer sætninger fortsat Limfjordstunnelen. Næste år vil Vejdirektoratet derfor holde workshops og muligvis en idékonkurrence om sikring af tunnelen

20. dec 2016 16

Femern-byggeri har sat ekspropriationspraksis ud af kraft

Normalt skal en uafhængig kommission vurdere, om en ekspropriation kan forsvares med hensynet til almenvellet og byggeprojektets krav. På Femern-byggeriet er det princip blevet droppet.

27. feb 2016 6

Vand i Køln-udgravning blev holdt skjult for bystyret

Vandmængderne i tunnelbyggeriet under Köln var så store, at arbejdet måtte stoppes og langt flere udgravningsbrønde end tilladt blev gravet, viser optegnelser, der først blev forelagt for bystyret efter kollapset.

30. mar 2009