Her er Energinets store plan: Sådan ruster nye kabler og ledninger elnettet til fremtiden

Der skal udbygges med både 400 kV højspændingsforbindelser og nye transformerstationer for at få plads til et langt højere elforbrug, nye solcelleparker og vindmøller.

30. jan 2023 41

Elnettet kan ikke følge med: Flere solcelleanlæg i Østdanmark sættes på standby

Mindst fem solcelleanlæg på Sydsjælland og Lolland er blevet bedt om at vente, til kapaciteten i transmissionsnettet bliver udbygget.

25. jan 2023 37

Se kortet med mulige placeringer: Her foreslås byggeri af enorme energiparker

Rundspørge afslører over 50 områder, som staten nu nærstuderer for at finde plads til statslige parker af vindmøller, solceller og måske Power-to-X.

4. jan 2023 31

Samtlige borgmestre i opråb: 'Lad os nu få solceller på de tage'

Borgmestrene beder Folketinget fjerne bureaukrati og unødvendige regler, der blokerer for solceller på kommunale tage.

19. dec 2022 19

Ring 5 blev ikke til noget: Staten vil dække området til med solceller

Danmarks største solcellepark henover fire sjællandske kommuner er på tegnebrættet i Bolig- og Planstyrelsen.

16. dec 2022 14

Verdens produktion af vedvarende energi er fordoblet om fem år

Inden 2027 er der installeret lige så meget ny vedvarende elproduktion, som de sidste 20 år. Men VE vil stadig kun stå for 20 procent af verdens elproduktion.

6. dec 2022 15

Spørg Fagfolket: Burde solcellerne ikke rykkes fra markerne op på tagene?

En læser er ked af, at solcellemarkerne tager plads fra plads landbruget. Dansk Solcelleforening kommer med en beregning.

28. nov 2022 35

Solhyd holder på hemmeligheden: Brintpaneler på taget leverer el og varme

Belgisk firma har udviklet et koncept til et hus med egen brintproduktion fra specielle paneler på taget.

15. nov 2022 7

Gaskrisen gør gasfyrede elværker 10 gange dyrere end solenergi

Vedvarende energi i Europa vil blive meget billigere end el fra gasfyrede kraftværker i fremtiden, viser et nyt studie.

3. nov 2022 44

Hver tredje kommune tilbyder jord til kæmpe energiparker: Men på skrappe betingelser

I alt 29 kommuner er åbne overfor at lægge jord til energiparker, der skal bære en stor del af den grønne omstilling mod 2030.

3. nov 2022 33