1961: Traktorer, mejetærskere og malkeanlæg – landbruget mekaniseres i rivende fart

Manglen på arbejdskraft medvirker til, at landbruget er slået ind på maskinvejen. Staldarbejdet rationaliseres med motoriserede trillebører, og antallet af heste faldet drastisk. Mange æstetikere frygter en gennemgribende ændring af ‘bondegården’.

18. dec 2022 1

1883: Sådan foregår produktionen på Nakskovs nye sukkerfabrik

Dyrkning af sukkerroer kan få stor betydning for agerbrugets fremme, og på Lolland har De Danske Sukkerfabrikker anlagt saftstationer, hvorfra roesaften pumpes til hovedfabrikken i Nakskov. I Den Tekniske Forenings Tidsskrift gennemgik ingeniør H. Hammerich detaljeret produktionsprocessen.

1. maj 2022 2