Klimaforskernes nye værktøj: Tv-billeder fra Flandern Rundt

Tv-optagelser gennem 36 år dokumenter, at foråret i Belgien kommer tidligere og tidligere.

4. jul 2018

Smeltning fra Antarktis har øget havniveauet med 8 mm siden 1992

På et kvart århundrede er det årlige massetab fra Vestantarktis blevet tredoblet.

13. jun 2018 11

Ny metode afblæser de værste klimascenarier – og de bedste

Skønnet for relationen mellem CO2-koncentration og temperaturstigning har været meget usikkert. En ny analysemetode reducerer usikkerheden betragteligt – og giver håb.

18. jan 2018 51

Kunstige skyer skal nedkøle Jorden

Professor David Keith forsker i albedo-modifikation, men ville ikke selv støtte en global implementering af metoden, hvor man spreder aerosoler i stratosfæren for at blokere for Solens stråler.

2. dec 2017 25

Geoengineering kan skabe orkaner eller tørke på modsatte halvkugle

Brug af aerosoler som solskjold kan få katastrofale konsekvenser i dele af verden, hvis ikke begge jordens halvkugler dækkes. Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i Nature, som opfordrer til, at man omgående indfører regulering på området.

24. nov 2017 8

Energibesparelser stammer fra himlen

Ved at sende infrarød stråling ud i verdensrummet kan en passiv køleplade reducere energiforbruget til køling om sommeren. Besparelsen for en typisk kontorbygning i Las Vegas vil eksempelvis være mere end 20 procent.

5. sep 2017 10

Harvey var både ventet og en overraskelse for eksperterne

Uheldige og tilfældige sammentræf var med til at gøre Harveys ødelæggelser ekstra store, men risikoen for, at sådanne betingelser opstår, øges i et varmere klima.

31. aug 2017 50

Kinesisk CO2-udledning er den store usikkerhedsfaktor for Parisaftalen

Om udledningen af CO2 i 2030 bliver større, mindre eller det samme som i dag, står og falder stort set med usikkerheden i Kinas bidrag til Parisaftalen, viser ny analyse.

6. jun 2017 13

Spørg Scientariet: Hvordan måler man klodens gennemsnitstemperatur?

En læser undrer sig over, hvordan meteorologerne kommer frem til en global gennemsnitstemperatur baseret på målestationer. Det svarer DMI på.

2. jun 2017 15

Sådan skal verdens frøbank beskyttes mod klimaforandringer

Håbet er, at drængrøfter og vandtætte vægge vil overkomme udfordringerne.

29. maj 2017