Kronik: Rens drikkevandet indtil vi kender kemien i grundvandet

23. apr 2020 15

Kommentar: Test for pesticidrester bør foretages ved boringerne

Efter fundet af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand fra Ledøje Vandværk, foreslår Rambøll, at der testes for stoffet ved alle boringer – ikke blot ved det vand, der sendes ud til forbrugerne.

26. apr 2019 2

Kronik: Rensning løser ikke problemerne med pesticider i drikkevand

7. feb 2019 6

Kronik: Nye aktører skal skabe konkurrence i forsyningen

12. okt 2017 2