1907: Adskillige brotyper blev overvejet og forkastet til Knippelsbro

Trafikanter, der passerede den Knippelsbro, der stod fra 1908 til 1935, måtte passere under to karakteristiske tårne, der kunstfærdigt skjulte maskineriet. I Den Tekniske Forenings Tidsskrift fortalte havnebygmester H.C.V. Møller i 1907 om Knippelsbro gennem tiderne samt den klapbro, der var under opførelse i Københavns havn.

11. mar 2023

1952: Tre konstruktioner var i spil til Munkholmbroen

Den endelige udformning af broen øst for Holbæk blev med tre buefag i jernbeton og med vejbanen kun 3,5 meter over daglig vande. Vanskelige funderingsforhold betød, at pælespidserne måtte ned til kote -25.

12. nov 2022

1943: Ny bro med 11 jernbetonbuer forbinder Møn med Sjælland

Udbruddet af Anden Verdenskrig gjorde det vanskeligt at skaffe materialer til færdigbygningen af Dronning Alexandrines Bro ved Kalvehave. Men i 1943 stod den klar til indvielse, og professor Anker Engelund beskrev brobyggeriet i Polyteknikeren.

13. aug 2022 4

1926: Quebecbroen styrtede i afgrunden to gange under opførelsen

Broen over St. Lawrencefloden i Quebec står som et mørkt punkt i brobygningens historie, kan man læse i den digitaliserede udgave af Opfindelsernes Bog, der gennemgår de vigtigste principper for brobyggeri.

29. maj 2022 2

1896: Feltingeniøren skal mestre pælebroer og bukkebroer

I krigstid må en nødbro kunne konstrueres hurtigt og med primitive hjælpemidler, og premierløjtnant i Ingeniørkorpset Ax. G. V. Petersen forklarede ved et foredrag i Ingeniørforeningen bl.a. forskellen på den franske og den amerikanske bukkebro.

22. jan 2022

1962: Plastisk ler var en stor udfordring ved byggeriet af Langelandsbroen

Faren for sætningsskader ved struktursammenbrud i undergrunden gjorde det nødvendigt at forstærke stilladspillerne i gennemsejlingsfaget ved at nedpresse seks stålpæle i hver pille, forklarede civilingeniør fra Anker Engelunds tegnestue i Ingeniøren i 1962.

25. jul 2021

1966: Svendborgsundbroen er en af Europas længste betonbroer

For at få broen til at passe bedst muligt ind i det meget smukke landskab ved Svendborg fravalgte man den buebro, som Anker Engelund havde foreslået, til fordel for en bjælkebro i forspændt beton.

3. apr 2021 3

1929: Sydney Habour Bridge får verdens største buespand

Monteringen af buerne er løst på en original og elegant måde. Broen over Sydney Bugten bliver dog to år forsinket på grund af de urolige arbejdsforhold og evindelige strejker, skrev Ingeniøren i 1929.

14. mar 2021

Teknologihistorie: Motorvejsnettet blev projekteret i 1936

Entreprenørernes fremsynede rapport med forslag til landsdækkende motorveje og broer over Storebælt og Øresund kan nu læses i Ingeniørenes Danmarkshistorie.

25. okt 2020 14

Den nye Lillebæltsbro får en spændvidde på 600 meter

21. oktober 1970 indviede kong Frederik IX den nye forbindelse over Lillebælt. Byggeriet havde taget fem et halvt år og kostet 265 mio. kr., og Tidsskrift for Ingeniør- og Bygningsvæsen fortalte i denne artikel udførligt om de tekniske aspekter ved brobyggeriet.

21. okt 2020 4