Støt Ingeniører uden Grænser - og bidrag til 'et liv efter overlevelse'

Nøden vokser hurtigere end vi kan skaffe midler til bistand. Vi har den tekniske ressource-base, vi uddanner ingeniører og andre teknikere, så de er klar til udrykning i katastrofe-situationer. Men...

Analyse: Regeringen har ladet det offentlige forfalde for 50 milliarder

Det er gået så hastigt nedad med tilstanden for de offentlige bygninger, kloakker, veje og jernbaner, at der er brug for mindst 100 milliarder kroner for at indhente efterslæbet, konkluderer fagforeningernes økonomer.

25. aug 2009 4

Mindre CO2-udledninger er en kæmpe forretning for os alle

Kære privatperson, kære erhvervsleder, kære minister, kære hvem som helst - husk lige at regne indtægterne med. Sidegevinsten ved at begrænse den menneske-skabte CO2-udledning er økonomiske bespare...

Kritikere: Elsparefonden blev nedlagt med et pennestrøg

I ly af sommerferien har Connie Hedegaard besluttet at nedlægge Elsparefonden som selvstændig organisation. Der kommer ikke flere penge til afløseren, selv om den både skal sørge for el- og varmebesparelser.

18. aug 2009 8

Klimakommuner: Vi skal nu forlade teenage-stadet og vise globalt ansvar

Så har Lomborg igen fremført en fiks idé: Lad os bygge 1900 skibe med kæmpe dyser, som sender havvand op i himlen, så skydækket bliver kraftigere og derved mindsker klodens opvarmning... Og hvor v...

Ingeniørfirmaer indtager den politiske talerstol

Stadigt flere virksomheder hyrer medarbejdere til at blande sig i den politiske debat. De har gode chancer for at påvirke politikerne med saglige argumenter, vurderer ekspert.

6. aug 2009

Da den varme luft gik ud af dansk økonomis ballon

Hvorfor bedømmer udenlandske iagttagere - i OECD fx - den forestående udvikling i den økonomiske krise i Danmark signifikant mere negativt, end vi selv - dvs. vor regering og Nationalbank samt de ø...

Unge danskere synes ligeglade overfor klima og millioner af flygtninge

Hans Peter Dejgaard

Super-ærgerligt at flertallet af danskerne ikke i praksis er villige til at gøre noget ved klima-ændringer. Overraskende nok heller ikke de unge, som ellers om 40 år kommer til at mærke det ændrede...

Dansk forskning: Masser af artikler, men ingen garanti for kvaliteten

De danske universiteter får i fremtiden penge for, hvor meget forskerne publicerer i internationale tidsskrifter. Det kan føre til, at flere forskere kynisk vil fokusere på kvantitet frem for kvalitet, lyder advarslen.

2. jul 2009 17

Særskat på pensionsudbetalinger - men hvor er IDA og DIP?

I juni-nyhedsbrevet fra Danske Ingeniørers Pensionskasse (DIP) står der, at DIP gennem Forsikring & Pension (F&P) arbejder 'på at begrænse - eller helt undgå' misundelsesskatten på pensionsudbetali...