Metroselskabet tegner løs for at hæve Kgs. Nytorv station

Cityringens station på Kgs. Nytorv har fået ingeniørerne i Metroselskabet til at tegne løs for at finde en løsning, der ikke ramler sammen med den nuværende Metro. Samtidig er det tydeligt, at borearbejdet vil kræve omlægning af kloakrør, fjernevarmerør og vandrør.

6. okt 2008

Metroselskab afviser brandchef: Der bliver ingen tværtunneler

Tværtunneler mellem metrocityringens to tunnelrør er ikke nødvendigt, siger Metroselskabet, der samtidig vil sløjfe 15 af 20 nødskakte. Brand- og redningschef frygter for manglende mulighed for at evakuere passagerer.

6. okt 2008 9

Brandchef: Sprinklere i cityring kan ikke erstatte nødudgange

Metroeselskabets forslag om at sløjfe 15 af 20 planlagte nødskakte på cityringen har ikke været diskuteret med Københavns brandchef. Han tror ikke, at metrotog med sprinkleranlæg kan erstatte nødskakte.

6. okt 2008

Porøs undergrund tvinger Cityringen til at hæve stationerne

Turen ned til fire af stationerne i den kommende Metrocityring bliver kortere efter prøveboringer har vist, at den dybe undergrund er for porøs. Metroselskabet overvejer også, om Kongens Nytorv kan blive en højtliggende station.

2. okt 2008 5

Konservative frygter økonomisk cityringsskandale

Konservatives medieordfører opfordrer overborgmester Ritt Bjerregaard og miljøborgmester Bondam til at risikovurdere det 15 milliarder kroner dyre projekt. Lignende problemer i Amsterdam gjorde byggeri 200 procent dyrere.

2. okt 2008

Dyre muddermaskiner skal bore metrocityring

Metroselskabet er tvunget til at anvende dyrere og langsommere muddermaskiner på seks af den i alt 15 kilometer lange københavnske metrocityring. Dermed bliver borearbejdet væsentligt dyrere end forventet, erkender direktør i Metroselskabet.

2. okt 2008 5

Besparelser på nødudgange i cityring får regnskabet til at holde

De planlagte 20 nødskakter i cityringen bliver skåret ned til fem, og dermed rammer projektet de budgetterede 15 milliarder kroner. Metroselskabets direktør erkender, at evakueringsarbejdet under brand bliver sværere, men beredskabet får ekstra troljer til at køre passagerer væk på skinnerne.

1. okt 2008 10

Oslo køber tyske metrotog for 825 millioner kroner

Oslo Sporveier reducerer yderligere i energiforbruget i forhold til tidligere nærbanetog ved at købe 20 nye metrotog til 825 millioner kroner fra tyske Siemens.

29. sep 2008 5

Cowi-rapport: Letbane er en elendig miljøinvestering

Dårlig samfundsøkonomi og begrænset gavn for miljøet. Sådan lyder konklusionen i andet udkast af Cowi og Tetraplans undersøgelse om en letbane langs Ring 3 i København.

23. sep 2008 32

Hovedstadens kollektive trafik skraber bunden i Europa

Den kollektive trafik i København har den laveste anseelse blandt syv europæiske storbyer. Men der er ingen mystik i de dårlige passagertal, viser ny analyse fra Cowi.

15. sep 2008 17