Elproduktionen satte ny rekord i CO2-udledning i 2021

Kul er en af de største bidragydere til, at den globale energirelaterede CO2-udledning er steget med to mia. ton - den største årlige stigning nogensinde.

9. mar 2022 17

Bacon-stegning udleder langt flere partikler til hjemmet end brændeovne

Ifølge et ministersvar frigiver både madlavning og stearinlys flere partikler til indeklimaet end brændeovne. Tallene bør dog læses med forbehold. Der mangler nemlig stadig meget viden for at kunne drage konklusioner om helbredsrisikoen.

18. feb 2022 44

Vejtrafik er største kilde til luftforurening i Europa

Trafik i byer er den primære årsag til overskridelser af EU's grænseværdier for luftforurening i EU's medlemslande, viser en briefing fra EEA.

17. feb 2022 14

Se hvor luftforureningen er værst i København og Aalborg

En ny NOVANA-rapport over luftforurening kortlægger de værste forureningspunkter i de to danske byer København og Aalborg. Se kortene i artiklen her:

4. feb 2022 19

Vi indånder langt flere NOx'er og partikler end WHO anbefaler

En ny rapport der opgør luftforureningsmålinger fra hele landet i 2020 viser, at luftforurening i Danmark er langt fra at leve op til WHO's vejledende emissionsgrænser, især når det kommer til NO2-udledning og partikelforurening.

4. feb 2022 9

Det bliver efterår, før lov om kontroversielle elbilreservater kan fremsættes

Særligt København ønsker at formene fossilbiler adgang til for eksempel middelalderbyen. Kommunen havde håbet at komme i gang i 2023, men det ser svært ud.

20. dec 2021 4

Næsten alle europæiske byområder er forurenet af sundhedsskadelige partikler

Ny EU-undersøgelse konkluderer, at 99 % af byområderne i de 27 EU-medlemslande er sundhedsskadeligt forurenet af ozon, NOx- eller mikropartikler.

14. dec 2021 3

Røgrensning kunne spare atmosfæren for 9.541 ton NOx fra dansk skibstrafik

Forsøg med to danske skibe viser, at hvis der blev indført udstyr til rensning af røggassen på den danske nationale skibstrafik, så vil man kunne spare 332 mio. kroner om året på sygedage og hospitalsophold fra luftforurening.

16. nov 2021 12

Luftforurening kan lede til depression

Samtidig bliver de kognitive evner forværret.

10. nov 2021 2

Luftmåler skal sikre store bøder, hvis skibe forurener for meget

Det såkaldte ‘sniffer’-værktøj gør det muligt for kystvagter at måle, hvor meget skibe forurener. Hvis skibene udleder for store mængder af svovl- og nitrogenoxider, vil det koste dem dyrt.

9. okt 2021 14