Google-direktør: Giv de bedste 100 gange mere i løn end de dårligste

Afløn mere unfair, mener senior Vice President Laszlo Bock fra Google, som i et interview fortæller om sit perspektiv på naturens fordeling af talent og virksomhedens fordeling af løn. Topchefen hos Netcompany er enig.

19. okt 2015

Domstol tvinger Silicon Valley firmaer til at stoppe ulovlig ansættelsespraksis

via WSFA Flere it-virksomheder er blevet pålagt at betale samlet 2,7 milliarder til deres tidligere ansatte.

24. sep 2015

Udviklingsingeniører oplever Frankrigs største lønhop

via Staffing Industry Analysts Lønnen til næsten 70.000 lønmodtagere i Frankrig er analyseret. Rapporteringen viser generel stigning i lønningerne, men det går især godt for teknikerne.

14. sep 2015

Lønførende branche ramt af den faldende oliepris

Med en oliepris i frit fald må de højtlønnede ansatte i råstofbranchen leve med en usikkerhed i ansættelsen. De ugunstige tider skulle dog ikke påvirke startlønnen for ingeniører i særlig grad.

23. mar 2015

Samarbejde med jurister skal give ingeniører bedre pensioner

De to store pensionskasser for akademikerne, JØP og DIP, lægger alle administrative opgaver sammen. Det skal give grobund for større valgfrihed og fleksibilitet for pensionskassernes medlemmer.

4. mar 2015

Ingeniører i regionerne bevarer købekraften og får en ekstra uges fædreorlov

Med overenskomsten for de regionalt ansatte ingeniører er de tre store offentlige overenskomster på plads. Nu er det tid for de offentligt ansatte IDA-medlemmer at beslutte, om de vil godkende aftalerne.

24. feb 2015

Reallønnen er sikret for ingeniører i kommunerne

I morges faldt overenskomstforhandlingerne for ingeniører i kommunerne på plads. Resultatet ligger tæt op ad den statslige aftale.

17. feb 2015

Drypvise stigninger frem mod 2017 sikrer reallønnen

Overenskomsten for de cirka 6.500 ingeniører, der arbejder i staten, er nu faldet på plads. IDAs forhandler er generelt tilfreds, men ærgrer sig over, at de nyuddannede ikke blev tilgodeset.

9. feb 2015

IDA: Reallønsfremgang er det vigtigste krav

Netop nu forhandles der om løn- og arbejdsvilkår for de knap 10.000 ingeniører i det offentlige. Sikring af reallønnen står øverst på IDAs kravsliste, men også kampen for lokal løndannelse og trivsel vægtes højt i OK15.

23. jan 2015

IDA: »Vores opgave er ikke at sikre penge til alle andre offentligt ansatte«

Mens fagforbund som f.eks. FOA arbejder for færre midler til lokale lønforhandlinger, vil IDA tværtimod kæmpe for kanaliserer en større del af den offentlige lønpulje den vej. Hensigten er at mindske løngabet til det private ingeniørarbejdsmarked.

18. dec 2014