Nye tal for kvælstof-udledning sender ministre i samråd

Det manglende fald i udledning af kvælstof til de danske farvande kræver en forklaring, mener SF.

25. jan 2023 1

Satellites and AI in agriculture

25. jan 2023

Novana-rapport: Kvælstof vælter stadig ud i havet i samme mængder

Udledningerne af kvælstof til havet - der er hovedårsagen til iltsvind - er stort set uændrede, viser ny Novana-rapport, der også tegner et billede af dansk natur i fortsat forfald. Landbruget skulle ellers reducere udledningen ifølge politisk aftale.

19. jan 2023 12

Slut med stråforkortning: Nu jagter landmænd lange og tykke stængler

Halm skal hjælpe os i klimamål, og der er brug for nye kornsorter.

3. jan 2023 7

1961: Traktorer, mejetærskere og malkeanlæg – landbruget mekaniseres i rivende fart

Manglen på arbejdskraft medvirker til, at landbruget er slået ind på maskinvejen. Staldarbejdet rationaliseres med motoriserede trillebører, og antallet af heste faldet drastisk. Mange æstetikere frygter en gennemgribende ændring af ‘bondegården’.

18. dec 2022 1

Fra mose til landbrug og tilbage til mose: Over tusind hektar sønderjysk jord oversvømmes

Frem mod 2027 skal 100.000 hektar landbrugsjord tilbage til deres oprindelige, våde tilstand.

19. nov 2022 35

Concito: Uden CO2-afgift til landbruget vil resten af samfundet betale dyrt

Uden en reduktion i landbruget vil det koste langt mere i andre brancher, hvis Danmark skal nå 2030-klimamålet.

14. nov 2022 23

Agricultural robot removes hundreds of thousands of weeds per hour

An agricultural robot suitable for organic farming can eliminate the need for pesticides and manual weeding with the help of AI.

2. nov 2022

Klar til brug: 6 teknologier, som reducerer metan-udledning fra svineproduktion

Mange landmænd bruger ikke teknologier til reduktion af methan, selv om de er klar til implementering med det samme.

2. nov 2022 7

Landbrugsrobot tager livet af hundredtusindvis af ukrudtsplanter i timen

Den økologiske landbrugsrobot bruger AI og kan gøre sprøjtegift og manuel lugning unødvendig.

25. okt 2022 23