Flisfyret Asnæsværk vil gøre Novo-fabrik CO2-neutral

Når det nye værk efter planen står færdigt i slutningen af 2019, vil CO2-udledningen blive reduceret med, hvad der svarer til mængden af CO2, 400.000 biler udleder årligt.

27. jun 2017 74

Trumps kulsorte dekret kan ikke stoppe vedvarende energi

Tirsdag underskrev præsident Trump et dekret, der skal bremse de klimakrav, Obama satte for kulkraftværker. Fra flere sider lyder det, at det næppe vil betyde mindre vedvarende energi i USA.

29. mar 2017 16

Sløjfet PSO og nye datacentre får det danske CO2-udslip til at stige markant

Danmark kommer til at fyre mere kul af, fordi billigere strøm og nye datacentre banker elforbruget i vejret, uden at der bliver sat nye vindmøller op. Resultat: Danmarks CO2-udslip stiger 14 pct.

13. mar 2017 13

Når kulkraft stopper, mangler betonindustrien flyveaske

I dag anvender man flyveaske fra kulkraftværker som bindemiddel i beton. Når danske kraftværker ikke længere kører på kul, må byggebranchen lede andre steder efter en erstatning for asken.

16. feb 2017 13

Nordjylland og Fyn holder fast i kulkraftværkerne

Mens alle andre danske kraftvarmeværker efterhånden ombygges til biomasse og måske reducerer elkapaciteten, har hverken Nordjyllandsværket eller Fynsværket planer om at sige farvel til kullene.

13. feb 2017

Energiprofessor til politikere: Vi har ikke brug for flere biomasse-værker

Professor mener ikke, at ombygningen af kraftvarmeværket i Esbjerg er en gevinst for energisystemet. Der er mange andre muligheder for varmeforsyning, siger han. SF er enig.

3. feb 2017 67

Dong Energy dropper kul i kraftværkerne fra 2023

Fra 2023 lover Dong Energy at stoppe med kul på sine kraftværker. De fleste er dog allerede ombygget til at kunne køre 100 pct. på biomasse. CO2-udledningen reduceres hermed til 0,5 mio. ton.

2. feb 2017 70

Finland planlægger forbud mod kulkraft

Som det første land i verden vil Finland forbyde kulbaseret energiproduktion. Den finske regering præsenterer i dag forbuddet som en del af en større energi- og klimastrategi.

24. nov 2016 10

EU-trussel mod danske kraftvarmeværker afværget

Nye EU-krav, der kunne have bragt varmeproducerende danske kraftværker i en alvorlig klemme, er blevet lavet om.

24. okt 2016

Dansk Energi: Højere elpriser på vej

Kulprisen er fordoblet siden nytår, og det vil give højere elpriser – og en lavere offentlig støtte til de vedvarende energikilder, vurderer brancheforeningen Dansk Energi

14. okt 2016 20