Danmark siger nej til gensplejsning med antibiotikaresistens

Et flertal i Folketinget vil pålægge regeringen altid at sige nej til at dyrke gensplejsede afgrøder, der indeholder en genmarkør med antibiotikaresistens. EU's eksperter er uenige.

13. maj 2008 8

Ny dansk gen-gær hiver 30 procent mere biobenzin ud af halmballer

Gennembrud i udviklingen af bæredygtig bioethanol: Ny gær øger brændselsudbyttet per halmballe, så bioethanol kan konkurrere med fossile brændstoffer

9. maj 2008

Farce om gensplejsede kartofler opføres på ny

EU vil have sin fødevaremyndighed til at undersøge en gensplejset kartoffel og to gensplejsede majs, inden de som de GMO'er i ti år kan godkendes. Men det er tredje gang, at fødevareeksperterne skal vurdere, om afgrøderne er sikre, og det giver krumme tæer i Bruxelles.

8. maj 2008 11

Dyrk alger og giv dem saltvand - så skal I få masser af biobrændstof

Biobrændstof behøver ikke lægge beslag på landbrugsarealer til fødevarer, mener amerikanske forskere. En genmodificeret blågrønalge trives i saltholdigt vand helt uden kunstgødning og giver dobbelt så meget biobenzin som majs dyrket på samme areal.

25. apr 2008 23

Forskere på vej med GMO-smutvej til bioenergi

Lettere nedbrydelige planter med større sukkerindhold er nødvendige og venter lige rundt om hjørnet

17. apr 2008

Dansk hvede med indbygget nedbrydningsenzym

17. apr 2008

Klimaforandringer vil lægge pres på dansk GMO-skepsis

Optimering af planter til bioenergi kan presse danskerne til at vælge mellem CO2-udslip og genmodificering

17. apr 2008

Fødevarekrise: Nu skal vi have gensplejsning og kunstgødning

Minister, nødhjælpsorganisation og forskere er ikke i tvivl: Genmodificerede afgrøder er nødvendig i fremtiden for at skaffe mad nok til verdens sultende.

15. apr 2008 75

Minister vil åbne døren på vid gab for GMO i fodertruget

De danske landmænd taber til udlandet, fordi Europa er alt for restriktiv med tilladelser til gensplejset foder, mener fødevareminister Eva Kjer Hansen, som vil give landmændene hurtigere adgang til gensplejsede afgrøder. DF og oppositionen tager afstand.

10. apr 2008

Transgene raps spirer efter ti år på marken

Transgene raps, designet til at være modstandsdygtige over for ukrudtsmidler og plantet på en forsøgsmark, levede og spirede efter ti år, viser svensk undersøgelse.

2. apr 2008 2