Energinet sætter opgaver i udbud til en samlet værdi af 10 milliarder kroner

Målt i værdi bliver cirka en tredjedel af de opgaver, Energinet har sat sig for at løse på det danske elnet frem mod 2030, sat i udbud til private aktører.

15. jun 2022 2

Rare salt phenomenon causes a power outage in North Jutland—now one can only hope for rain

Power outages due to salt in the air are a known but rare phenomenon, says department manager at distribution network operator N1, which now hopes for large amounts of water to rinse the components.

8. feb 2022

Sjældent salt-fænomen gav nordjysk strømsvigt - nu håber man på regnvejr

Strømsvigt på grund af salt i luften er et kendt, men sjældent fænomen, fortæller afdelingsleder i netselskabet N1, der nu håber på en masse vand til at skylle komponenterne rene.

31. jan 2022 10

Nuuk in a blackout: Director of energy talks about a highly dramatic week in Greenland

The power supply from hydropower is back after failures that have been happening since Monday. Accumulated ice and a hurricane knocked the power plant out, and there were problems with starting diesel emergency facilities during a communications blackout.

15. dec 2021

Fremtidens elforsyning: Hvor lange nedbrud kan vi tåle?

Vi kan ikke både øge elforbruget og lukke kraftværker uden at det går ud over forsyningssikkerheden, siger Dansk Energi. Men Energinet, der står bag beregningerne holder fast i, at problemet skal løses med et tættere samarbejde med vores naboer

13. dec 2021 62

Nuuk uden strøm: Energidirektør fortæller om højdramatisk uge i Grønland

Strømforsyningen fra vandkraft er tilbage efter fejl siden mandag. Overisning og orkan slog værket ud, mens start af diesel nødanlæg løb ind i problemer og kommunikations-blackout.

4. dec 2021 7

Danskerne er ikke i tvivl: Vandselskabernes vigtigste opgave er rent drikkevand

Befolkningen vil ikke have lavere vandpriser, hvis det går ud over kvaliteten – de vil tværtimod gerne betale mere for at sikre renheden. Vandmiljø og badevandskvalitet ligger også danskerne meget på sinde, viser ny rundspørge.

10. nov 2021 2

Klimatilpasning kan ikke følge med nedbør: Flere røde flag på badesteder

Kæmpe opsamlingsbassiner og andre indsatser for rent badevand er i gang. Men antallet af kloakoverløb til badesteder er flere steder steget.

26. okt 2021

Grundvands-oversvømmelser skal nu tackles landspolitisk

Miljøministeren presses af både partifæller og støttepartier på problemet med det højtstående grundvand. Hun lover at dykke ned i løsningsforslagene ved de kommende forhandlinger om en national klimatilpasningsplan.

21. sep 2021

Bavarian Nordic: Her skal statsstøttet vaccine produceres

Regeringen har været noget uklar i mælet om, hvor en statsstøttet vaccine skal produceres, men nu slår Bavarian Nordic fast, at det bliver herhjemme

24. aug 2021 1