Danmark siger nej til antibiotikaresistente gen-planter

Oppositionen overtrumfer regeringen og siger nej til genmodificerede majs og kartofler med antibiotikaresistens. Men et splittet Europa gør, at EU-Kommissionen kan gennemtrumfe tilladelser til markedsføring af afgrøderne uanset Danmarks stemme.

11. feb 2008

Resistent super-bakterie fundet i dansk svinekød

Helt op imod en tiendedel af den danske svinebestand kan være inficeret med en bakterie, der er resistent over for de fleste former for antibiotika. I sig selv er bakterien uskadelig, men den kan overføre sin resistens til andre bakterier i kroppen.

8. feb 2008 5

Gensplejset løg forhindrer at øjet løber i vand

Et hold internationale forskere har hæmmet løgets enzym-produktion og frembragt en genmodificeret variant, der ikke får tårekanalerne til at gå amok. Det kan komme i butikkerne allerede næste år.

5. feb 2008 4

Almindelige pesticider misdanner kønsorganerne

Pesticider, der sprøjtes over frugt og grøntsager i de danske væksthuse, øger risiko for hormonforstyrrelser og misdannede kønsorganer, viser ny dansk forskning. Miljøministeren arbejder på forbud.

1. feb 2008 3

Klimaændringer kan ødelægge vores afgrøder

Forædling har gjort kornsorterne yderst sårbare over for klimaskift. Hvor galt det står til, skal Risøs seks nye klimakamre på i alt 150 m2 afsløre med alt fra øget koncentration af CO2 til ændrede nedbørsmængder.

31. jan 2008 32

Protein fra ko-huder gør flødeisen mere lækker

Gelatineprotein fra kohud fjerner uvelkomne iskrystaller fra flødeis og andre frostvarer og forhindrer dermed, at krystallerne ødelægger konsistensen af madvarerne, viser amerikansk forskning.

18. jan 2008

Mad-eksperter siger god for klonet kød

Europas fødevareagentur vurderer, at mad fra klonede dyr og deres afkom er lige så sikkert som det fra de naturlige artsfæller.

16. jan 2008

DTU: Chips, pommes frites og brød giver måske brystkræft

DTU-forskerne har konstateret en sammenhæng mellem akrylamid, som dannes, når vi tilbereder fødevarer som brød, chips og kaffe, og risikoen for brystkræft.

11. jan 2008

Philips søger patent på Star Treks tricorder

Lab-on-a-chip-teknologien vil bringe prisen for spektroskopi så langt ned, at der bliver et marked for håndholdte instrumenter, der scanner fødevarer indhold, mener Philips.

8. jan 2008

En bøf forurener ligeså meget som 20 kilometer bilkørsel

Landbruget står for næsten en tredjedel af det samlede menneskeskabte udslip af drivhusgasser, viser Greenpeace-rapport. Forkert brug af kunstgødning og metanprutter fra kvæg, får og geder er synderne.

8. jan 2008 23