Missiler rammer anlæg til atomaffald ved Kiev og Kharkiv

Generalsekretær i Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) udtaler, at angrebene understreger faren for atom-miljøkatastrofer i Ukraine.

28. feb 2022 10

Badning frarådes efter PFOS-fund i sø: Knap 1.800 gange over krav

Efter fund af PFOS i en sø, som overskrider vandkvalitetskravet hele 1.769 gange, skal der nu foretages yderligere undersøgelser i et naturområde ved Thyborøn i Vestjylland. Badning frarådes, fiskeri er forbudt og kvægejere er underrettet.

11. feb 2022 26

Ny GEUS-rapport: Her kan vi begrave dansk atomaffald 500 meter under Jorden

Nye geologiske studier viser at et slutdepot for radioaktivt affald kan placeres mange steder i Danmark. Nu skal to lokaliteter udpeges, som skal undersøges med boringer. Senest i 2073 skal slutdepotet tages i brug.

21. jan 2022 29

Radioaktivt hospitalsaffald udløser økonomisk hovedpine i Aarhus og Odense

Nedrivningen af gamle cyklotronbunkere på hospitaler i Aarhus og Odense bliver dyre. Regionerne havde håbet at få lov til at lade radioaktiviteten henfalde, men det har Sundhedsstyrelsen afvist. Nu er spørgsmålet, hvor mange ton svagt radioaktivt beton der skal sendes til deponering.

4. sep 2021 8

Kommune står fast: Radioaktiv malm på Risø skal være væk om halvandet år

Roskilde Byråd har onsdag afvist at forlænge fristen for fjernelse af det lavradioaktive malmoplag på Risø. Det skulle være sket inden 31. december 2022, men Dansk Dekommissionering havde ansøgte kommunen om at få fristen forlænget. Hvis malmen ikke er fjernet til den tid, vil det medføre en politianmeldelse.

17. jun 2021 20