Elnettet i Tyskland forstærkes fra nord til syd, og det er godt for Danmark

Tre nye højspændingsforbindelser i Tyskland skal sikre, at el fra det vindblæste nord kan sendes til forbrugsstederne i syd. Planlægningen har været langstrakt, og idriftsættelsen er forsinket med flere år.

21. jun 2022 7

Energinet sætter opgaver i udbud til en samlet værdi af 10 milliarder kroner

Målt i værdi bliver cirka en tredjedel af de opgaver, Energinet har sat sig for at løse på det danske elnet frem mod 2030, sat i udbud til private aktører.

15. jun 2022 2

Konsortium smider joker på bordet: Energiø skal være international data-hub

Ifølge DTU-professor Lars Dittmann kan det rent praktisk lade sig gøre at etablere et datacenter på energiøen, men det bliver formentlig dyrere end at gøre det på land.

10. jun 2022 10

For lidt og for sent: Energinets langsigtede plan for nye gasrør og elledninger får hård kritik

Green Power Denmark mener, at nyt katalog fra Energinet giver et forkert billede af flaskehalse i el- og gasnettet, da beregningsforudsætningerne er forældede.

9. jun 2022 12

Kontroversiel gasledning til Lolland-Falster godkendt af Miljøstyrelsen

Belært af fejl i Baltic Pipe-projektet har Miljøstyrelsen og Energinet haft ekstra fokus på beskyttelse af bilag IV-arter såsom flagermus og markfirben, når den nye gasledning skal bygges

25. maj 2022 8

Hedebølger og strømafbrydelser: Texas sparer på aircon og japanere skal se mindre tv

Hedebølger truer flere steder i verden med at føre til strømafbrydelser. Truslen er størst i USA og Asien, men også europæiske landes elproduktion risikerer ikke at kunne følge med forbruget, hvis Putin lukker for gassen, advarer ekspert.

24. maj 2022 10

Esbjerg-erklæring skriger på svar: 'Vi aner ikke, hvordan vi styrer energiøernes kraft i land'

Hvordan vi skal styre energisystemer med offshore vindkraft, energiøer og et stabilt elnet er med Esbjerg-erklæringen aktuelt igen.

19. maj 2022 66

Varmebatteri klar til test: Lagrer overskudsvarme og VE langt bedre end tidligere

Et saltbaseret batteri fra Eindhoven University of Technology kan lagre varme til senere brug næsten uden tab og står over for sine første tests i private hjem.

4. maj 2022 52

Masts failed and prevented emergency calls: How the people of Bornholm lost mobile phone signal due to power outage

The connection of over 30 mobile phone masts was lost within the first two hours already. Only two of the island’s masts held through the entire power outage.

3. maj 2022

Borgmester raser over manglende mobilsignal under strømsvigt: 'Det duer ikke i 2022'

Bornholms borgmester ønsker at forpligte teleselskaberne til at have seks timers backupbatteri på masterne.

27. apr 2022 17