Foreløbig 100 ton forgiftede fisk: Et mysterium, hvad de er døde af

Hundredetusindvis af døde fisk flyder langs Oders bredder og Polen har udsat en dusør for oplysninger.

18. aug 2022 7

Markant mindre PFAS i det danske badevand end frygtet

Undersøgelsen af 50 lokaliteter langs de danske kyster viser, at ingen steder overskrides grænseværdien for PFAS.

11. aug 2022

Stor hollandsk undersøgelse har afsløret høje PFAS-niveauer i vandmiljøet

I søer, floder, fjorde, hav og åer er målt høje store forekomster af PFAS i Holland. Miljøstyrelsen er i færd med at teste den danske kyst for PFAS.

22. jul 2022 5

Filtre, lys, proteiner: 3 danske teknologier, der sikrer rent drikkevand

Dansk innovation kan lidt af hvert – for eksempel gøre vand drikkeligt for dem, der har mest brug for det verden over.

19. jul 2022

Flere måneder før sædvanligt er fedtemøg udbredt ved kyster og fjorde

Slimede enårige alger og rådnende ålegræs kvæler anden vegetation.

13. jul 2022 59

Fluorstoffer lukker stadigt flere fiskepladser: »Du kan stikke prøverør ned hvor som helst, og du vil finde det«

Professor i miljø og sundhed vurderer, at problemerne med fluorstoffer i fisk kan have samme omfang som de mere kendte kalvekød-sager.

29. jun 2022 7

Efter PFAS-fund i Harboøre: Hele Vestkysten kan være forurenet fra nord til syd

En undersøgelse af PFAS omkring Thyborøn og Harboøre antyder nu, at problemet kan være langt større end blot begrænset til området omkring de to byer. Miljøstyrelsen har nu igangsat en national undersøgelse.

23. jun 2022 43

Dansk ekspedition mod dybet efter plast-svar: Med sig har de en trailer fuld af gear

Danske forskere på ekspedition efter mikroplast. De går bogstaveligt talt i dybden efter vandprøver og bevæger sig ned på både 40 meters og 300 meters dybde.

13. jun 2022 3

Svenskernes knap en million lystbåde forpester skærgården med sod og kulbrinter

En ny rapport fra det svenske Havmiljøinstitutet viser, at trafikken med lystbåde i Bohuslän i Sverige påvirker både havbundssedimenter, vand, muslinger og østers.

1. jun 2022

Oprydning af plastøer i Stillehavet: Hvad så med den portugisiske orlogsmand?

Forskere fra University of North Carolina har fundet overraskende stor tilstedeværelse af organismer, der flyder med havstrømmene i Great Pacific Garbage Patch.

18. maj 2022 4