Vandrensningsanlæg udleder giftigt spildevand: Storebælt fortynder miljøbelastningen

Målinger af affaldsmodtager RGS Nordics rensede spildevand overskrider miljøkvalitetskravene. Fortynding i havet løser problemet

25. aug 2022 8

Ålegræs og tang binder kvælstof og udrydder alger: Nu skal der plantes løs i fjordene

Nu skal der plantes ålegræs flere steder i Danmark. Håbet er, at det kan reducere mængden af kvælstof i havet.

23. aug 2022 13

Giftig sandskum fra Lynetteholm: København vil skubbe til ‘skumdagsorden’

Københavns Kommune indleder nu undersøgelser af, hvordan skumdannelser i havnen i forbindelse med anlægsprojekter skal håndteres for eftertiden.

23. aug 2022

Bly, kulbrinter, PFAS: Skum i havet ophober giftstoffer med en faktor 10.000 til 100.000

Miljøfarlige stoffer som eksempelvis PFAS opkoncentreres med op mod seks størrelsesordener i havet. Derfor bør vi tage skummet som potentiel forureningskilde mere alvorligt, mener ekspert.

23. aug 2022 7

Foreløbig 100 ton forgiftede fisk: Et mysterium, hvad de er døde af

Hundredetusindvis af døde fisk flyder langs Oders bredder og Polen har udsat en dusør for oplysninger.

18. aug 2022 7

Markant mindre PFAS i det danske badevand end frygtet

Undersøgelsen af 50 lokaliteter langs de danske kyster viser, at ingen steder overskrides grænseværdien for PFAS.

11. aug 2022

Stor hollandsk undersøgelse har afsløret høje PFAS-niveauer i vandmiljøet

I søer, floder, fjorde, hav og åer er målt høje store forekomster af PFAS i Holland. Miljøstyrelsen er i færd med at teste den danske kyst for PFAS.

22. jul 2022 5

Filtre, lys, proteiner: 3 danske teknologier, der sikrer rent drikkevand

Dansk innovation kan lidt af hvert – for eksempel gøre vand drikkeligt for dem, der har mest brug for det verden over.

19. jul 2022

Flere måneder før sædvanligt er fedtemøg udbredt ved kyster og fjorde

Slimede enårige alger og rådnende ålegræs kvæler anden vegetation.

13. jul 2022 59

Fluorstoffer lukker stadigt flere fiskepladser: »Du kan stikke prøverør ned hvor som helst, og du vil finde det«

Professor i miljø og sundhed vurderer, at problemerne med fluorstoffer i fisk kan have samme omfang som de mere kendte kalvekød-sager.

29. jun 2022 7