Floating solar panels help conserve water, provide huge amounts of energy, and are close to consumers

An international team of researchers has calculated that if one third of the surface of all water reservoirs in the world was covered with solar panels, they could cover 40 percent of the global energy consumption.

21. mar 2023

Blot fem kommuner lægger jord til over halvdelen af Danmarks VE-udbygning sidste år

Aabenraa lægger sig klart i toppen med åbningen af solcelleparken Kassø på 300 MW.

20. mar 2023 4

Flydende vidundere holder på vandet, leverer enorme mængder energi og er tæt på brugerne

Et internationalt hold af forskere har beregnet, at hvis alle vandreservoirer i verden overdækkes med en tredjedel solceller, kan de levere 40 procent af verdens energiforbrug.

15. mar 2023 10

Solceller, varmepumper og elbiler boomer i EU-landene og overhaler alle mål

De grønne investeringer i EU er langt større end forventet, men politikernes ambitioner følger ikke med udviklingen.

9. mar 2023 13

Regning på vej: Ejere af solceller, vindmøller og biogasanlæg har fået udbetalt for meget

Energistyrelsens »nuværende praksis for afregning« har ikke kunnet håndtere den længere periode med høje elpriser.

27. feb 2023 15

Spørg Fagfolket: Hvorfor opstiller man ikke solceller langs motorvejene?

En læser undrer sig over, at man ikke stiller solceller op langs motorvejen, hvor det ikke kan genere udsynet for nogen. Det svarer Dansk Solcelleforening på.

11. feb 2023 20

Power grid cannot keep up: Several solar parks in eastern Denmark put on standby

At least five solar parks in South Zealand and Lolland have been asked to wait until the capacity of the transmission network is expanded.

1. feb 2023

Her er Energinets store plan: Sådan ruster nye kabler og ledninger elnettet til fremtiden

Der skal udbygges med både 400 kV højspændingsforbindelser og nye transformerstationer for at få plads til et langt højere elforbrug, nye solcelleparker og vindmøller.

30. jan 2023 41

Elnettet kan ikke følge med: Flere solcelleanlæg i Østdanmark sættes på standby

Mindst fem solcelleanlæg på Sydsjælland og Lolland er blevet bedt om at vente, til kapaciteten i transmissionsnettet bliver udbygget.

25. jan 2023 37

Se kortet med mulige placeringer: Her foreslås byggeri af enorme energiparker

Rundspørge afslører over 50 områder, som staten nu nærstuderer for at finde plads til statslige parker af vindmøller, solceller og måske Power-to-X.

4. jan 2023 33