Kunstige diamanter fra DTU skal skabe billige MR-scannere

Med en brugt ‘diamant-maskine’ skaber DTU små, ædle krystaller, der har potentiale til at gøre magnetiske målinger meget billigere.

14. mar 2018 6

Glødende solceller sprænger grænser for solenergi

Solceller med 1000 grader varme filtre vil sprænge grænserne for at udnytte sollys. De skaber dobbelt som meget elektricitet, som de nuværende standard-solceller.

17. jul 2017 30

Tovejskommunikation mellem nanopartikler baner vejen for intelligente nanomaskiner

Forskere præsenterer første eksempel på tovejskommunikation mellem nanopartikler ved brug af kemiske signalstoffer. Princippet er lig det, som simple biologiske organismer og celler kommunikerer med hinanden med.

31. maj 2017

Når elektronikken bliver så lille, at der skal kvantemekanik til

Hvordan vekselvirker lys med de mindste komponenter, vi har? Det er et af de spørgsmål, professor N. Asger Mortensen stiller sig selv og sin forskningsgruppe. De arbejder med elektrodynamik på nanoskala, hvor det er nødvendigt at forbinde Maxwells ligninger med den moderne kvantemekanik.

2. nov 2016