Minister lover flere besparelser, men afviser forskernes anbefalinger

Energieffektivisering vil ifølge klima- og energiministeren være en væsentlig del af udspil til ny energiaftale.

8. sep 2017

Byggebranchen: Klare mål skal sikre energibesparelser

Ifølge branchefolk skal Folketinget opstille klare og langsigtede mål for reduktion af energiforbruget i bygninger – og eventuelt udbyde opgaverne til dem, der kan klare dem billigst.

8. sep 2017 3

Vi bruger lige så meget energi i bygninger som for 25 år siden

Det går alt for langsomt med at spare på den energi, vi bruger til at opvarme vores huse, fordi vi breder os over stadigt flere kvadratmeter. Professorer vil se handling, men minister er godt tilfreds.

8. sep 2017 67

Nyt hus foldes ud på ti minutter

Et britisk firma med speciale i foldbare strukturer har bygget et hus, der kan foldes ud på kun ti minutter. Se videoen her.

1. aug 2017 3

Risiko for skimmelsvamp: Videncenter trækker efterisolerings-løsninger tilbage

Efterisolering af krybekældre og terrændæk øger risikoen for kondens og skimmelsvamp. Derfor trækker Videncenter for Energibesparelser i Bygninger nu to vejledninger tilbage.

4. jul 2017 31

Nu skal boliger igen bygges for mennesker

Boligbyggeri har i årtier svinget mellem energikrav og indeklimahensyn. I Holstebro viser et projekt vej til at finde balancen.

1. jul 2017 2

»Jeg havde ikke troet, at vi nogensinde i Danmark ville få en minister, der aktivt arbejder for at forringe mulighederne for mennesker med handicap.«

Boligminister Ole Birk Olesen står fast på at fjerne kravet om, at der skal være niveaufri adgang til nye parcelhuse. Danske Handicaporganisationer er helt uforstående.

16. jun 2017 6

Statikere: Privatisering af byggesagsbehandling forbedrer sikkerheden - men gør byggeri dyrere

Regeringen vil gøre byggeri billigere ved at lade private frem for kommunale rådgivere tjekke, om lovgivningens tekniske krav er overholdt. Men spørgsmålet er, om det i stedet bliver dyrere.

11. maj 2017

Det blev aldrig til noget: Rundetårn skulle flyttes 28 meter

For at skaffe plads til trafikken på Købmagergade foreslog arkitekt Rosen og ingeniør Schouboe i 1898 magistraten at flytte Rundetaarn. Læs om det detaljerede projektforslag her i Ingeniørens Tidsmaskine.

3. maj 2017

Uforklarligt mange dødsbrande i danske pleje- og ældreboliger

I 2014 kostede brande ti gange så mange liv i danske pleje- og ældreboliger, som i svenske og norske. Det viser en ny undersøgelse fra DTU. Årsagen til den store forskel er imidlertid svær at fastslå.

22. feb 2017 10